30 april, Utrecht: workshop “Politiseer je bestaansonzekerheid”

Flexwonen.
Flexwonen.

Op 30 april organiseren Roel Griffioen en Abel Heijkamp, medewerker van de Bond Precaire Woonvormen en maker van de film “Alles flex?”, ’s middags in Utrecht een workshop over bestaansonzekerheid en hoe daartegen collectief en van onderop te strijden. Naast andere activisten en belangengroepen levert ook Doorbraak een bijdrage aan de workshop, met een praatje over het verzet tegen dwangarbeid. ’s Avonds vindt er ook nog een programma met presentaties en een filmvertoning plaats, in samenwerking met Casco.

Zaterdag 30 april

Van 14:00 tot 17:00 uur
Middagprogramma
Aanmelden via: ying@cascoprojects.org
(o.v.v. “middagprogramma”)

Van 19:30 tot 22:00 uur
Avondprogramma

Casco
Lange Nieuwstraat 7
Utrecht
Facebook-event

Uit de oproeptekst: “Steeds meer mensen kampen met vormen van bestaansonzekerheid. Op de arbeidsmarkt zijn flexibele contracten en lage en onregelmatige lonen inmiddels eerder norm dan uitzondering. Ook kwetsbare woonomstandigheden worden volstrekt normaal, en het sociale vangnet vertoont steeds grotere gaten. Door de groeiende bestaansonzekerheid zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Flexwerkers, antikrakers, postbodes, vluchtelingen, werklozen, studenten, schoonmakers en huurders. Toch worden we succesvol tegen elkaar uitgespeeld. We vechten met elkaar om de kruimels, terwijl we gezamenlijk onze stem moeten verheffen. In deze workshop willen we stilstaan bij de gevolgen van de ‘precarisering’ van wonen en werken, maar ook vooruitkijken. Hoe kunnen we onszelf organiseren?”

Harry Westerink