EU plant massadeportaties naar Afghanistan

De Britse burgerrechtenorganisatie Statewatch kon eind maart de hand leggen op een geheim document dat de Europese Commissie op 3 maart stuurde naar de lidstaten. Daarin worden plannen ontwikkeld om op korte termijn tienduizenden Afghanen naar hun geboorteland te deporteren. Men kan er de afschuwelijke zin lezen: “Member States are aware of the worsening security situation and threats to which people are exposed. Despite this, more than 80,000 persons could potentially need to be returned in the near future.” ‘Need to be returned’, dit is het soort clean taalgebruik waarmee witteboordcriminelen er niet voor terugschrikken mensen de dood in te sturen. Taalgebruik dat ongetwijfeld ook gehanteerd werd op de conferentie van Evian in 1938, waar er geen bereidheid te vinden was onder de westerse democratieën om meer Joodse vluchtelingen op te nemen. De voorstellen van de commissie geven een antwoord op de Duitse vraag van oktober 2015 aan de commissie om te zien hoe afgewezen Afghaanse asielzoekers naar hun land konden teruggedreven worden, een vraag die trouwens ook door de sociaal-democratische Europarlementsvoorzitter Martin Schulz ondersteund werd. Natuurlijk, mensen terugsturen naar een door Taliban geteisterd land ligt een beetje gevoelig. De ‘oplossing’ van de commissie bestaat erin de Afghaanse asielzoekers onder te verdelen in ‘vluchtelingen’ uit conflictregio’s (en die in aanmerking komen voor asiel) en ‘economische migranten’ uit zogezegd veilige regio’s van Afghanistan. Het zijn deze laatsten die willens nillens moeten gerepatrieerd worden. De Duitse regering verklaarde het Hindu Kush berggebied als veilig, alhoewel de directeur van de Amerikaanse nationale inlichtingendienst spreekt van een mogelijke ineenstorting van het hele land in 2016.

Herman Michiel in Weerzinwekkend: EU plant massadeportaties naar Afghanistan (Ander Europa)