30 januari, Amsterdam: Bijstandsbond-bijeenkomst in teken van steun en zelfredzaamheid

Logo van de Bijstandsbond.

Op 30 januari organiseert de Amsterdamse Bijstandsbond een nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met buurtbewoners in Amsterdam West en stichting Wereldse Wijk. De bijeenkomst is gericht op het geven van informatie over de nieuwe bijstandsregels en over het opbouwen van steun en strijd van en voor mensen met een minimuminkomen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 30 januari, van 15:00 tot 19:30 uur
Dijktheater, Da Costakade 160, Amsterdam

Eerst komen aan de hand van een praatje van een advocaat de veranderingen in de bijstandsregels aan de orde, zoals de invoering van de huishoudtoets, de nieuwe regels rond vakantie, en het beleid van huisbezoeken. Daarna volgt een gesprek met medewerkers van de Bijstandsbond (2) en stichting Wereldse Wijk over de plannen voor 2012. Afsluitend is er een borrel. Er bestaat volop gelegenheid om erover te praten hoe mensen aan de onderkant van de samenleving de crisis te lijf zouden kunnen gaan.

Harry Westerink