6 november, Amsterdam: discussiedag over werklozenstrijd

Logo van de Bijstandsbond.

Op 6 november organiseert de Amsterdamse Bijstandsbond een manifestatie over zelfredzaamheid, verweer en zelforganisatie. Een dag met ontmoetingen en discussies over de bezuinigingen op nationaal en lokaal niveau, en over mogelijkheden voor strijd daartegen door uitkeringsgerechtigden en andere laagbetaalden.

Manifestatie
Zondag 6 november, 12:30 uur
Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam

Met de manifestatie wil de Bijstandsbond concrete handvaten bieden om in actie te komen tegen het afbraakbeleid, en om de positie van minimumlijders te verbeteren. Ook bestaat er volop gelegenheid om tips en ervaringen uit te wisselen. De Bijstandsbond organiseert de manifestatie in samenwerking met de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam, het Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, stichting Aknarij, en de SP.

Eerst in vier werkgroepen en later plenair kunnen de deelnemers aan de manifestatie discussiëren over de thema’s reïntegratieprojecten, juridische bijstand, migranten, en lokaal verzet van onderop. Bij de werkgroep over reïngratieprojecten komen vragen aan de orde als “Wat is er op dat terrein de laatste tijd veranderd? Hoe moet je als werkloze in concrete situaties handelen? Hoe kun je je individueel en collectief verweren tegen allerlei zinloze verplichtingen op het gebied van cursussen en trajecten die niet tot een perspectief leiden? En hoe kun je als werkzoekende je eigen doelstellingen bereiken?”

De werkgroep over juridische bijstand gaat zich buigen over mogelijkheden om spreekuren en steungroepen op te zetten voor bijstandsgerechtigden. “Hoe kunnen we met elkaar samenwerken en hoe kan die samenwerking worden uitgebreid”, is een van de vragen. De Bijstandsbond denkt daarbij aan “een pool van vrijwilligers” die met uitkeringsgerechtigden mee willen gaan naar moeilijke gesprekken met een uitkeringsinstantie. De werkgroep over migranten besteedt er aandacht aan dat “allochtonen” door het kabinet Bruin I extra hard worden getroffen. Er gaat in die werkgroep gediscussieerd worden over de afbrokkelende rechtspositie van mensen en over de ontwikkeling van de controlemaatschappij. In de vierde werkgroep staat het Amsterdamse Steuncomité Sociale Strijd, waar ook Doorbraak aan deelneemt, centraal als voorbeeld van een lokaal samenwerkingsverband van onderop tegen de crisis en de bezuinigingen. Een ander lokaal initiatief tegen de bezuinigingen is het Leidse crisisplatform. “Hoe kunnen we het gezamenlijke verzet vorm geven?”, vraagt de Bijstandsbond zich daarbij af.

Daarna worden de verslagen van de werkgroepen plenair besproken. Een forum met politici gaat ook nog op de resultaten van de werkgroepdiscussies reageren. In dat forum zitten onder meer SP-Kamerlid Sadet Karabulut, voormalig GroenLinks-Kamerlid en -wethouder Mohamed Rabbae, en de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Andreé van Es, die verantwoordelijk is voor het lokale bezuinigingsbeleid op het gebied van werk en inkomen. Onder haar regie wordt in Amsterdam het wettelijk minimumloon ontdoken en worden arbeidsrechten verkwanseld. Dat zou toch wel mogen leiden tot een stevig debat tussen deze bestuurder en de minimumlijders die het slachtoffer worden van het lokale en nationale afbraakbeleid.

Tijdens de manifestatie wordt ook het project “Overlevingsgids voor de minima” gepresenteerd. In samenwerking met MUG Magazine werkt de Bijstandsbond momenteel aan een handleiding voor uitkeringsgerechtigden, met tips en informatie om zich in deze moeilijke tijden van crisis en bezuinigingen staande te houden.

Mail voor meer informatie over de manifestatie: info@bijstandsbond.org.

Harry Westerink