8 maart, Amsterdam: demonstratie “Voor een bevrijde vrouw in een bevrijde maatschappij”

Bij de vrouwenmars van vorig jaar.

Op 8 maart organiseren de 8 Maartviering Amsterdam en het Platform Wereldvrouwen in Amsterdam een manifestatie en demonstratie in het kader van internationale vrouwendag. Vanaf 12:00 uur vindt er op de Dam een manifestatie met toespraken en muziek plaats, waarna vanaf 13:00 uur een demonstratie van start gaat naar het Museumplein. Er doen diverse blokken mee aan de demonstratie, zoals WOMEN Inc. en een anarcha-feministisch blok.

Uit de oproeptekst: “Op 8 maart vieren we internationale vrouwendag. Op deze dag gaan vrouwen in de hele wereld de straat op voor rechten van vrouwen en meisjes, tegen onderdrukking, voor zelfbeschikkingsrecht. We zetten ons in om de oorzaken van onze onderdrukking te bestrijden en het systeem van uitbuiting dat ons leven beklemt en onderdanigheid van ons eist. We roepen je op samen met ons naar demonstratie op 8 maart te gaan en ons verder te organiseren en ons te verbinden met alle bevrijdingsbewegingen. Zo maken we een sprong in de bevrijding van de vrouw!”

Zondag 8 maart
Vanaf 12:00 uur
Dam, Amsterdam
Facebook

Harry Westerink