Actie tegen dwangarbeid bij Albert Heijn

Wij eisen dat de Albert Heijn en andere bedrijven en instellingen geen mensen te werk stellen in het kader van de Participatiewet omdat: in het hele land mensen actie voeren tegen gedwongen werken zonder loon en iedereen die niet aan deze eis tegemoet komt, een doelwit is; gedwongen werken zonder loon wordt mogelijk gemaakt door een strafregime van kortingen op de uitkering waardoor mensen onder het bestaansminimum komen en naar voedselbanken moeten en zelfs uit hun woning gezet kunnen worden; gemotiveerde en betaalde arbeiders vervangen door dwangarbeiders alleen maar negatief is voor de organisatie, voor de dwangarbeider en voor de betaalde kracht; gedwongen werken zonder loon mensen niet helpt aan een baan; iedereen die wel aan deze eis tegemoet komt, aangeeft geen deel te willen zijn van het helse beleid van de Participatiewet. Filiaalleider Finist van Onna wilde ons niet te woord staan en wilde niks te maken hebben met een verklaring. Toen zijn uiteindelijk drie actievoerders naar binnen gelopen om bij de servicebalie verhaal te halen. “Kunnen wij de filiaalleider spreken?” “Hij wil niet.” Na enig aandringen kwam hij al druk bellend toch. “Ik sommeer jullie om het pand te verlaten. Anders plegen jullie huisvredebreuk en dan ga ik de politie bellen. Nee, ik wil niks ondertekenen. Ik sommeer jullie om het pand te verlaten.” Wij willen natuurlijk niks illegaals doen en daarom zijn we weer naar buiten gelopen. Enkele aldaar winkelende studenten begonnen spontaan leuzen met ons mee te roepen: “Doe gewoon, geef ons loon”; “Albert Heijn doe gewoon, geef ons loon” en deze hadden ze zelf bedacht: “Uitbuiters, uitzuigers, doe gewoon, geef ons loon”. Al met al een geslaagde actie; op naar de volgende!

Dries Bergmans in Actie bij Albert Heijn (Dwangarbeid Nee)