Alevitisch Nieuws 25 (4 april – 23 juni)

Een bloemlezing van de berichten op de Facebook-pagina “Alevitisch Nieuws” van 4 april tot en met 23 juni.

4 april – Europese alevieten steunen Kiliçdaroğlu

Nevin Kamiloğlu, co-voorzitter van de Europese Confederatie van Alevitische Organisaties (AABK), heeft verklaard dat Europese alevieten tijdens de Turkse presidentsverkiezingen van 14 mei aanstaande kritische steun zullen verlenen aan Kemal Kılıçdaroğlu, de sociaal-democratische oppositiekandidaat. De AABK ziet hem als de enige kandidaat die een einde kan maken aan het regime van Erdoğan, dat in de afgelopen periode volgens Kamiloğlu (foto) heeft laten zien lijnrecht tegenover de democratie, vrijheid en rechtvaardigheid te staan.

Op 14 mei worden tevens parlementsverkiezingen gehouden. De AABK roept op om te stemmen op de kandidaten van de linkse Alliantie voor Arbeid en Vrijheid. Deze alliantie bestaat onder meer uit de Groen Linkse Partij (YSP: de opvolger van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP) die dreigt te worden verboden door het regime), de Partij van de Arbeid (EMEP) en de Arbeiderspartij van Turkije (TİP). Dit betekent dat de AABK bij de parlementsverkiezingen geen steun verleent aan de verkiezingsalliantie van Kılıçdaroğlu, de Alliantie van de Natie.

7 juni – Zorgen om imams op scholen

Het regime van Erdoğan is massaal imams (soennitische voorgangers) aan het benoemen als ‘geestelijk adviseur’ op openbare scholen. Zo is in Izmir al bij een derde van de scholen een imam aangesteld. Dit is een nieuwe stap in een reeks van maatregelen om het onderwijs verder te islamiseren.

De Onderwijsvakbond (Eğitim Sen) en ouderverenigingen hebben in tal van verklaringen geprotesteerd tegen deze aanstellingen. Ook alevitische organisaties maken zich grote zorgen. De benoeming van imams komt bovenop het huidige staatsbeleid dat erop is gericht om de soennitische islam op te dringen aan onder meer alevitische leerlingen. Alevitische kinderen en jongeren moeten op het voortgezet onderwijs jarenlang verplicht soennitisch godsdienstonderwijs volgen in Turkije.

12 juni – Alevieten weer onder één koepel

Gisteren zijn de afgevaardigden van verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandse alevitische koepelorganisatie HAK-DER (Federatie van de Alevitische Gemeenschap in Nederland) het eens geworden over nieuwe statuten voor een koepelorganisatie. Al enkele jaren kent Nederland twee alevitische koepelorganisaties: HAK-DER en het Alevitisch Platform Nederland. De laatste organisatie is opgericht door lokale verenigingen die eerder uit HAK-DER zijn gezet als lidorganisatie. De nieuwe statuten zijn door beide stromingen samen opgesteld, en lijken een stap te zijn om te komen tot een fusie.

HAK-DER geeft in een verklaring aan dat de federatie hoopt op “duurzame eenheid en broederschap” en op een organisatie die de alevitische weg kan overdragen aan “toekomstige generaties”. De verklaring geeft geen informatie over het verdere proces en tijdpad.

14 juni – Militair vandalisme tegen alevitische schrijn

Turkse militairen hebben in het dorp Mutu, gelegen in het overwegend Koerdisch-alevitische Dersim, letters overgeschilderd op een alevitische schrijn (foto). Volgens de militairen zou het gaan om letters die niet voorkomen in het Turkse alfabet. Ze lijken het vooral te hebben gemunt op de ‘Ê’. De ‘H’ – die wel voorkomt in het Turkse alfabet – lijkt per abuis te zijn meegenomen, terwijl de soldaten de ‘X’ (die niet voorkomt in het Turks) weer zijn ‘vergeten’. De ‘Ê’ en ‘X’ worden wel gebruikt in de Koerdische taal. Het militaire vandalisme heeft tot beroering en boosheid geleid in Dersim.

19 juni – Protest tegen opsporingsvergunning Tokat

De inwoners van het alevitische dorp Günçalı (provincie Tokat) protesteren tegen een recent afgegeven opsporingsvergunning aan een mijnbouwbedrijf voor het nabijgelegen Çal Baba bos. Met de vergunning kan het bedrijf onderzoek doen naar de aanwezigheid van delfstoffen. Dit onderzoek kan een voorbode zijn voor de daadwerkelijke winning van deze stoffen en daarmee voor zware ecologische schade aan het bos.

Alevieten uit het gebied beschouwen het bos als heilig. Zij kappen daarom geen bomen in dit bos en houden er religieuze bijeenkomsten (foto). Parlementslid Çiçek Otlu (Groen Linkse Partij) heeft schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan de minister van Energie en Natuurlijke Bronnen.

23 juni – Herdenking bloedbad Sivas verboden

De herdenking van het bloedbad van Sivas aanstaande zaterdag in de wijk Sultangazi in Istanboel is verboden door de Turkse overheid. Als reden wordt gegeven dat Grup Yorum, een bekende formatie die linkse protestmuziek maakt, “misschien” gaat optreden tijdens de bijeenkomst. In het besluit wordt gesuggereerd dat Grup Yorum banden heeft met “een terreurorganisatie”.

De alevitische organisaties die de herdenking organiseren, hebben aangegeven bezwaar te zullen maken tegen het verbod. Op 2 juli 1993 werden in de Turkse stad Sivas 35 mensen vermoord tijdens een aanval van fundamentalisten en ultra-nationalisten op een alevitisch festival. Onder de dodelijke slachtoffers bevond zich Carina Thuijs, een studente culturele antropologie uit Doetinchem.