Almelo wil dwangarbeiders onkruid laten wieden (om het budget van “groenonderhoud” niet te hoeven verhogen)

Inwoners van de gemeente Almelo met een bijstandsuitkering gaan mogelijk als tegenprestatie onkruid wieden of andere onderhoudstaken in de openbare ruimte verrichten. Die inzet vloeit voort uit een motie van de fracties van Lokaal Almelo Samen (LAS) en VVD. Bij de begrotingsvergadering werd deze met een nipte meerderheid (18 stemmen voor en 17 tegen) in de raad aangenomen. Het voorstel werd gesteund door de fracties van CDA, D66, Democraten.Nu, ChristenUnie en PVA. In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen het Werkplein een zogeheten participatieplan te laten opstellen. Het voorstel is dat inwoners met een bijstandsuitkering “in piekperiodes dienen te helpen in het groenonderhoud en het beheer van de openbare ruimte”. De gedachte achter de motie is dat burgers met een uitkering daarvoor wel iets terug kunnen doen, verklaarden LAS en VVD bij het indienen ervan. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, zo werd daarbij aangevoerd. De mensen met een uitkering blijven actief, waardoor ze uiteindelijk meer kans maken op een reguliere baan. De samenleving profiteert omdat het groenonderhoud beter op orde is. Almelo kan de extra handen heel goed gebruiken. Zeker in piektijd. ’s Zomers staat het onkruid hoog in de straten. Veel burgers ergeren zich daar aan. Het budget van de gemeente is de laatste jaren ontoereikend om het onkruid aan te pakken. Met hulp van inwoners met een bijstandsuitkering zou dit probleem opgelost kunnen worden. Maar zover is het nog lang niet. Het participatieplan moet nog gemaakt worden. Vervolgens dienen het college en de raad zich erover te buigen.

In ‘Almeloër met bijstandsuitkering moet onkruid wieden’ (Tubantia)