Amsterdamse dwangarbeiders dwingen collectief actierecht op werkvloer af

SP-wethouder Arjan Vliegenthart erkent dat dwangarbeiders ook recht hebben op collectieve actie.
SP-wethouder Arjan Vliegenthart erkent dat dwangarbeiders ook recht hebben op collectieve actie.

In het Amsterdamse dwangarbeidcentrum aan de Laarderhoogtweg zijn dwangarbeider Petar Kapralov en veertien van zijn collega’s opgestaan tegen de intimidatie door klantmanager Sijmen Vonk. Onlangs probeerde Vonk om de dwangarbeiders de mond te snoeren en te verhinderen dat ze zouden mobiliseren voor de mars tegen dwangarbeid op 10 september. Op een raadsvraag van SP-raadslid Maureen van der Pligt liet SP-wethouder Arjan Vliegenthart gisteren weten dat ook dwangarbeiders het recht hebben op collectieve actie. Daar gaan ze in de toekomst graag gebruik van maken.

Van der Pligt is een van de mede-oprichters van het actiecomité Dwangarbeid Nee, dat meer terrein aan het winnen is in de strijd tegen de Amsterdamse dwangarbeid. In haar raadsvraag gaf ze aan dat ze ervan uitgaat dat uitkeringsgerechtigden die werk verrichten zonder loon en zonder arbeidscontract, net als betaalde arbeiders het recht hebben om hun mening te uiten en om te protesteren. Het recht op vereniging, vergadering, actievoeren en collectief onderhandelen is een belangrijke verworvenheid van de arbeidersbeweging die zoveel mogelijk verdedigd moet worden tegen aanvallen van bazen en managers. In de zaak van Kapralov en zijn collega’s ging het om het op de werkvloer mogen uitdelen en bespreken van actiepamfletten en het ophangen van actieposters. Het is nuttig dat de wethouder er nu duidelijkheid over verschaft dat dit soort arbeidsrechten ook gelden voor dwangarbeiders. Die steun in de rug kan van waarde zijn als Vonk en andere managers het nog een keer in hun hoofd durven te halen om dwangarbeiders te intimideren.

Staken

Van der Pligt vroeg aan de wethouder van haar eigen partij helaas niet om ook het stakingsrecht voor dwangarbeiders nadrukkelijk te erkennen. In de raadscommissie Werk en Economie stelde Vliegenthart (op de video vanaf 36:40 min.) gisteren: “Het mensenrechtenverdrag geldt ook op de Laarderhoogtweg, zoals op elke werkvloer”. In principe behoort tot het recht op collectieve actie voor arbeiders ook het recht om het werk neer te leggen. Tot nu toe echter worden bijstandsgerechtigden gestraft met korting op of stopzetting van hun uitkering, als ze weigeren om dwangarbeid te verrichten. Die straf staat uiteraard op gespannen voet met het recht om te staken. Historisch gezien heeft staken altijd een van de machtigste actiewapens van de arbeidersbeweging gevormd. Ook dwangarbeiders zouden daarmee hun eisen volop kracht kunnen bijzetten.

Door samen sterk te staan hebben de dwangarbeiders de klantmanager met zijn repressieve optreden weten terug te fluiten. Vonk weet dus dat hij een toontje lager zal moeten gaan zingen. Ook moet hij beseffen dat dwangarbeiders staan te popelen om gebruik te maken van hun collectief actierecht. Dat recht is geen dode letter op papier, maar wordt door meer en meer uitkeringsgerechtigden in praktijk gebracht. Wie een wind van repressie zaait, zal een storm van protest oogsten. Dat moeten de managers van stichting Herstelling, die het dwangarbeidcentrum draaiende houden, maar eens goed in hun oren knopen.

Harry Westerink