Anti-fascistische demonstratie in Drachten

Welkom aan onze medemens, verzet tegen hen die ons willen verdelen!

De campagnetour van Forum voor Democratie (FvD) deed vandaag Drachten aan. De partij die Nederland wil “zuiveren” en onderwerpen aan politieke tribunalen. Die “omvolking” wil voorkomen door mensen van kleur te deporteren. De partij die een oorlog met een kwart miljoen doden als “het meest hoopvolle” van de afgelopen decennia ziet.

Deze haatzaaiers kwamen net als in 2019 bijeen in De Lawei, een theater dat zegt diversiteit na te streven en een inclusieve werkomgeving voor te staan. Dat is natuurlijk volstrekte flauwekul. Je kunt niet én een fascistenshow hosten én hopen een aantrekkelijke werkgever voor minderheden te zijn. In mailacties is de nieuwe directeur van de Lawei, Elly van der Goot, hier veelvuldig op gewezen.

Waarop een standaard antwoord terugkwam: we dragen bij aan diversiteit doordat iedereen een mening mag hebben en een mening mag uitdragen. Maar racisme is geen mening, het is een misdrijf. Fascisten een podium bieden is geen bijdrage aan een democratische discussie, maar juist een bijdrage aan de afbraak daarvan.

Dus lieten anti-fascisten in Drachten het tegengeluid laten horen: “toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!!”

Een lid van AFA Fryslân hield deze speech:

“Welkom – wolkom

AFA Fryslân en haar sympathisanten zeggen welkom… Welkom tegen vluchtelingen en arbeidsmigranten. We zeggen welkom tegen LHBTIQ-ers. Welkom tegen moslima en moslims. We zeggen welkom tegen christenen, joden, boeddhisten, hindoes. Welkom tegen gelovigen en atheïsten. We zeggen welkom tegen mensen met of zonder werk. Welkom tegen mensen met een fysieke of een verstandelijke beperking. We zeggen welkom tegen onze medemens.

Waar uitsluiting, vreemdelingenhaat, homofobie, xenofobie, seksisme, racisme en/of fascisme een weg in onze samenleving proberen te vinden, komen we in VERZET.

Welkom kent geen grenzen. Niet in Europa, niet in Nederland. Niet in Friesland (Fryslân), niet in Drachten. Niet in ons hoofd, niet in ons hart. Waar partijen als PVV, Forum voor Democratie, BVNL en JA21 groepen proberen uit te sluiten en tegen elkaar uit te spelen, komen we in VERZET.

AFA Fryslân en haar sympathisanten zeggen welkom. We zeggen welkom tegen onze medemens. Iedereen is anders, iedereen is gelijk.

Toen niet, nu niet, nooit meer racisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme.”

Het wemelde rond het Laweiplein van de politie en er was ook een arrestatieteam in burger. Toch kwam het twee keer tot een kleine schermutseling, toen een FvD-er liever geen fascist genoemd wilde worden en dat met geweld wilde duidelijk maken. En toen de ingehuurde beveiliger vond dat we de rij niet mochten filmen, terwijl wij zelf ook uitgebreid gefilmd werden.

Toch was de sfeer in het algemeen goed en met reden: het verzet groeit! Nog steeds waren er honderden fascisten die het theater in wilden, maar dat was nog niet de helft van vier jaar geleden,. Terwijl er tien keer zoveel anti-fascisten protesteerden als destijds.

Wouter Pieterse