Anti-kapitalistische 1 mei-demonstratie in Nijmegen

Het oproep-affiche, klik hierop voor een grote versie
Op de linkse strijddag 1 mei vindt in Nijmegen vanaf 14:00 uur een anti-kapitalistische demonstratie plaats, die begint bij Nijmegen CS. Die avond wordt in De Grote Broek, Broekhuysenstraat 46, een bijeenkomst gehouden met debat, muziek en een informatiemarkt. Hieronder de oproep van de organisatoren, waaronder Doorbraak.

Wij zijn solidair met iedereen die strijdt tegen uitsluiting, onderdrukking of uitbuiting. Met als doel: een vrije, solidaire samenleving, wereldwijd. Solidair met mensen die door de crisis hun inkomen verliezen en uit hun huizen worden gezet.

Terwijl de staat de banken redt, worden mensen aan hun lot overgelaten. De sociale bescherming van werknemers wordt uitgehold, het sociale huurstelsel wordt afgebroken, publieke diensten worden geprivatiseerd. Het wordt tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen handen te nemen.

Solidair met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt. Solidair met de schoonmakers die vaak als uitzendkrachten werken of anderszins onzekere arbeidsomstandigheden opgelegd krijgen. Solidair met werknemers wereldwijd: wij steunen arbeiders, boeren en armen in hun strijd tegen de rijken en tegen “onze” bedrijven als Shell, ING en Unilever die hun grondstoffen en arbeid roven.

En zeker ook voor een solidaire samenleving waar niet het recht van de sterkste bepaalt wie een beroep mag doen op vrijheid van meningsuiting en wat je op je hoofd of om je lijf mag dragen. Waar iedereen zichzelf kan zijn: vrouw, man, homo, hetero en alles daartussenin en waar men niet moet voldoen aan (door blanke mannen) opgelegde normen en waarden.

Daarom roept een verbond van arbeiders, schoonmakers, levensliefhebbers, kunstenaars, (bewust) onaangepasten, feministen, anti-kapitalisten, socialisten en anarchisten iedereen op om dit jaar naar Nijmegen te gaan om de eerste mei te vieren en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit.

1 mei iedereen vrij!

Mondiale bestaanszekerheid
Open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen
Vrijheid en welvaart voor iedereen

Voor meer informatie zie: www.1mei.org.