De bittere pil van de bijstand

Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, is dat een vrijwillige stap. Dat is het dogma dat de gemeente jou in de maag splitst als je opstandig wordt. Een stuk minder vrijwillig, sterker nog: verplicht, is de bijbehorende medicatie. Je moet een bepaalde capsule met drie componenten slikken: de uitstroompil. De eerste component die vrijkomt na het slikken van de uitstroompil is de Klantmanager Werk. Deze stelt zich formeel op als jouw partner bij het vinden van werk. In werkelijkheid is de taak van deze klantmanager om ervoor te zorgen dat jij niet wordt toegelaten tot de bijstand. Kom je er toch in, dan wordt door deze functionaris er alles aan gedaan om je eruit te krijgen. Na enige tijd komt de tweede component van de uitstroompil vrij: de Klantmanager Inkomen. Deze zal er alles aan doen om iets te vinden waardoor je niet gerekend kan worden tot de groep die krachtens de Participatiewet recht heeft op bijstand. De ultieme component van de gevaarlijke en steeds bitterder smakende pil is de Sociale Recherche. Ook weer volledig gericht op uitstroom en niet op jouw welzijn! Deze vrij agressieve component ligt het zwaarst op de maag. Hoewel de vorige twee componenten al vervelende bijwerkingen hebben die niet in de bijsluiter worden vermeld, is het neveneffect van de Sociale Recherche het ergst.

Raymond Heijder in Gevaarlijke pil in omloop! (Bijstandvanzaken)