Brief aan alle basisscholen over het verwijderen van de racistische elementen uit het Sinterklaasfeest

De NTR schaft Zwarte Piet af, nu alle basisscholen nog! Daarom stuurt de actiegroep “NTR komt niet over de brug” vanaf vandaag onderstaande brief aan alle 6236 (!) basisscholen in Nederland.

Geachte lezer,

Het schooljaar is net begonnen en de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest gaan binnenkort al van start. Afgelopen week werd bekend dat in het Sinterklaasjournaal en bij de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn geen Zwarte Pieten meer te zien zullen zijn. De publieke omroep NTR en de gemeente hebben afgesproken dat er alleen roetveegpieten ingezet zullen worden. Gemeenten, scholen en andere instellingen hebben vaak aangegeven dat zij het Sinterklaasjournaal volgen voor wat betreft wel of geen Zwarte Piet-figuur. Nu de NTR overstag lijkt te zijn gegaan, dienen gemeenten, scholen en andere instellingen ook een overstap te gaan maken, voor zover ze dat nog niet hebben gedaan. Dit nieuws geeft ons goede hoop dat het Sinterklaasfeest nu eindelijk een fijn feest voor alle kinderen wordt, want helaas is dit nog niet overal het geval. Samen met u willen wij, de actiegroep “NTR komt niet over de brug”, hiermee aan de slag.

Wie zijn wij?

“NTR komt niet over de brug” bestaat uit een collectief van ouders, sociaal-maatschappelijk betrokken mensen, kunstenaars en academici die vrijwillig een bijdrage leveren aan een racismevrij Sinterklaasfeest.

Wat willen wij?

De laatste jaren is er veel ‘discussie’ rondom de figuur Zwarte Piet geweest, en zijn er verschillende uitspraken over dit onderwerp gedaan. Het College voor de Rechten van de Mens en de Kinderombudsman wijzen op de negatieve gevolgen van Zwarte Piet. Zo stelt de Kinderombudsman:

“De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag […] Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken, kan er van hem een figuur worden gemaakt die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie.”

Het in stand houden en hiermee normaliseren van een stereotype, racistische karikatuur als die van Zwarte Piet, is (dus) onacceptabel. Ook wij vinden dat deze figuur moet verdwijnen zodat het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen wordt.

U heeft als educatieve instelling een grote pedagogische verantwoordelijkheid naar de kinderen toe. Daarom vragen wij van u als directie en leerkrachten om actief aan een racismevrije Sinterklaasviering bij te dragen.

Geschiedenis van het NTR Sinterklaasjournaal en Zwarte Piet

Jaar in jaar uit heeft de NTR beweerd dat de omroep geen leidende rol zou spelen in het debat over Zwarte Piet. Maar in de praktijk bleek steeds dat de NTR die functie wel degelijk had en nog steeds heeft.

De “huispiet” (die tussen 2001 en 2018 werd gespeeld door de witte acteur Maarten Wansink) was in 2018 nog altijd helemaal zwart, mét roodgeverfde lippen en diezelfde zwarte pruik.

De meeste pieten in het Sinterklaasjournaal van 2018 waren “roetveegpieten” met pruiken. De kroespruiken zijn verdwenen. Vreemd genoeg blijft de kleding van deze pieten brandschoon als zij door de schoorsteen gaan, maar worden hun gezichten steeds zwarter (!) en het haar zelfs volledig zwart.

Naast het uiterlijk van de figuur Zwarte Piet, werd Zwarte Piet ook vaak als “dom” of ‘analfabeet” neergezet, wat helaas geen toeval is, maar een bekend kenmerk van racistische karikaturen en stereotypering van zwarte mensen. Het plot van het Sinterklaasjournaal 2018 draaide er onder andere om dat de pieten analfabeet bleken te zijn! We zien dat (witte) schoolkinderen de (zwarte) Pieten moeten leren lezen en schrijven.

Een ander aspect dat niet altijd benoemd wordt is dat de Zwarte Pieten zwarte kroespruiken en pagepakjes dragen. Pagepakjes zijn door leraar Jan Schenkman in 1850 toebedacht aan Zwarte Piet, met als inspiratiebron de kleding die tot slaaf gemaakte kinderen (die regelmatig als “cadeau” werden gegeven aan hooggeplaatste personen) aan moesten. Dit is terug te zien op schilderijen uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw, waarop jonge zwarte tot slaaf gemaakten en hun “eigenaars” staan afgebeeld.

Afgelopen week heeft de omroep eindelijk Zwarte Piet uit het Sinterklaasjournaal gehaald, wat een forse sprong vooruit is richting een inclusief Sinterklaasfeest waar alle kinderen van kunnen genieten. “NTR komt niet over de brug” is van plan scherp te blijven volgen of de voorgestelde alternatieven voor Zwarte Piet zijn ontdaan van alle racistische kenmerken. Mocht het zo zijn dat er in het lespakket van de NTR nog racistische kenmerken zitten, dan willen wij u vragen Zwarte Piet eruit te laten.

Samen voor een racismevrij Sinterklaasfeest

Omdat wij natuurlijk wel willen dat u met alle kinderen een mooie Sinterklaasviering kunt beleven, verwijzen wij u graag naar positieve voorbeelden waar deze gedachten al opgenomen zijn in de benadering van het feest. Dit vraagt om een Sinterklaasfeest zonder de figuur Zwarte Piet, maar met bijvoorbeeld roetveegpieten of niet-zwart geschminkte Pieten. Verder is het belangrijk om als school ook naar de aankleding van het Sinterklaasfeest te kijken, omdat in de versiering ook veel racistische kenmerken verwerkt zitten.

Als school kunt u gebruik maken van de website Feest voor alle kinderen waarop veel goede alternatieven te vinden zijn waarmee u een fijn Sinterklaasfeest voor alle kinderen kunt organiseren. De Hema verkoopt inpakpapier waarop geen Zwarte Pieten staan afgebeeld. Bij de Etos is een meezingboek verkrijgbaar waaraan ieder jaar een bekende Nederlandse zangeres haar medewerking verleent. Daarnaast stelt het initiatief Nederland wordt beter hun expertise beschikbaar en biedt men onder andere een lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet aan, waarbij het tevens mogelijk is om hiervoor een gastcollege aan te vragen. En zo komen er steeds meer racismevrije Sinterklaasvieringen.

Misschien hoort uw school bij diegenen die hiermee al aan de slag zijn gegaan. Wij zouden het erg waarderen als u ons een mail stuurt over hoe uw school Sinterklaas viert.

Graag verzamelen wij samen met Een feest voor alle kinderen goede voorbeelden die als inspiratiebron voor andere scholen kunnen dienen voor een racismevrije Sinterklaasviering voor alle kinderen.

Samen aan de slag

Graag nodigen wij u en alle andere basisscholen in Nederland uit uw bijdrage te leveren om dit jaar het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen te maken. Dit vraagt van u om:

– het Sinterklaasfeest in alle opzichten te vieren zonder de racistische kenmerken van Zwarte Piet.
– de bezwaren die veel ouders al jaren maken rondom de viering van het Sinterklaasfeest serieus te nemen.
– de aanbevelingen van de Kinderombudsman, het College voor de Rechten van de Mens en de Verenigde Naties om de discriminerende elementen van het feest te laten verdwijnen serieus te nemen en op te volgen.

Laten wij gezamenlijk deze kans grijpen om ons tegen racisme uit te spreken. Willen wij samen actief bijdragen aan een harmonieuze samenleving waarin iedereen elkaar respecteert, dan moeten wij bij de jeugd beginnen en moeten scholen het goede voorbeeld geven.

Wij van de actiegroep “NTR komt niet over de brug” wensen u alvast een fijn Sinterklaasfeest toe!