Bruin I verscherpt nu al de bijstandsregels

... en dan hup, alledrie naar het arbeidsbureau om werk te vinden...
De aanval van het rijkeluiskabinet Bruin I op werklozen wordt steeds intensiever. Mark Rutte en zijn asociale kornuiten lanceerden eerder al een nieuw ingrijpend voorstel, de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV), die het sociale zekerheidsstelsel tot de grond toe dreigt af te breken. Maar dat gaat blijkbaar nog niet snel genoeg, want men wil tussendoor alvast de bestaande bijstandsregels verscherpen.

Hoe meer mensen uit de bijstand zijn, hoe meer “de vangnetfunctie” van de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) voorop komt te staan, aldus het kabinet. Zo beschouwd is het vangnet van de bijstand het grootst als er geen enkele bijstandsgerechtigde meer is overgebleven. Dat is ook precies de bedoeling van Bruin I. Om werklozen nog gemakkelijker uit de bijstand te kunnen schoppen, wil het kabinet met een aantal wijzigingen in de WWB de verplichtingen voor bijstandsgerechtigden verhogen en daarmee de druk op hen flink opvoeren.

Zo wil Bruin I formeel in de wet vastleggen dat van bijstandsgerechtigden “een tegenprestatie” mag worden verwacht voor de uitkering die ze ontvangen. Gemeenten krijgen op dit gebied “ruimere mogelijkheden”, wat kan inhouden dat werklozen ver onder het wettelijk minimumloon dwangarbeid moeten verrichten. De wettelijke introductie van die “tegenprestatie” zet de deur wagenwijd open voor het nog meer controleren, disciplineren, uitbuiten, opjagen, sollen en treiteren van werklozen.

Verder wordt de bijstand voor gezinnen “aangepast”, naar beneden toe, welteverstaan. “Zowel de ouders als inwonende meerderjarige kinderen moeten er alles aan doen om een baan te vinden”, stelt het kabinet. Ja, het staat er echt: ze moeten “alles” aangrijpen om betaald te kunnen gaan werken. Dat zou dus ook kunnen gaan om werk in de seksindustrie. Ouders en inwonende kinderen moeten volgens het wetsvoorstel in de toekomst samen één uitkering aanvragen. “Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders onderling, maar ook naar die van inwonende kinderen, het huishoudinkomen.” Dat gaat de overheid ook weer besparingen opleveren, waardoor gezinnen met een bijstandsuitkering de broekriem nog strakker moeten aanhalen. En waardoor inwonende kinderen zich gedwongen kunnen zien om te verhuizen naar zelfstandige woonruimte, die overigens steeds moeilijker is te vinden en steeds duurder wordt. Bovendien gaat het kabinet alleenstaande bijstandsouders met kinderen onder de 5 jaar allemaal verplichten om te solliciteren. Nu kunnen die ouders op verzoek nog ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen. Die ontheffingsmogelijkheid wordt afgeschaft, omdat volgens Bruin I “werk boven inkomen gaat”. Wie niet werkt, die moet maar verpauperen. Als eenmaal genoeg werklozen financieel niet meer rond kunnen komen, dan kan het vangnet van de bijstand ingezet worden voor de mensen die het echt nodig hebben. Logisch, toch?

Harry Westerink