Campagne tegen Lupi Coffee groeit: HSP en SP stellen raadsvragen

Afgelopen zaterdag hebben ex-werknemers van Lupi Coffee en hun sympathisanten weer geflyerd voor de ingang van de vestiging in Leiden. Het bedrijf moet snel een einde maken aan de uitbuiting en de slechte arbeidsomstandigheden van het personeel. Er werden enige tientallen flyers uitgedeeld, goede gesprekjes gevoerd met voorbijgangers en enkelen daarvan wilden zelfs meteen de zaak in gaan om verhaal te halen. Na enige tijd werd de politie gebeld, die weer het ID-bewijs eiste van de woordvoerder maar de flyerende vakbondsleden verder hun gang liet gaan. De campagne is georganiseerd door Horeca United en wordt ondersteund door Doorbraak. Steun is er inmiddels ook van de Haagse Stadspartij en de SP die gisteren onderstaande raadsvragen stelden over de eisen, én over de intimidatie door de eigenaar van de keten: Hossein Akef.

Meteen weer de politie erbij gehaald, in de hoop dat dat de actievoerders zal intimideren. Niet dus!

Op 17 juli 2023 lazen we het Doorbraak.eu-artikel over de wijze waarop een horecabaas omgaat met zijn personeel. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen raadslid Faïd, Haagse Stadspartij, en raadslid Arp, SP, de volgende vragen:

  • 1. Heeft het college kennis genomen van het meegestuurde artikel?
  • 2. Kan het college aangeven of er cijfers zijn over uitbuiting in de Haagse horecasector? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar kunnen we die terugvinden?
  • 3. Kan het college aangeven of er met dit bedrijf wordt samengewerkt vanuit de gemeente, bijvoorbeeld voor het plaatsen van mensen met een uitkering? Zo ja, is het college dan bereid de samenwerking te verbreken of op te schorten?
  • 4. Kan het college aangeven of zij bij bedrijven waar er sprake is van onderbetaling en uitbuiting direct de samenwerking verbreekt?
  • 5. In hoeverre is er bij de vestiging van een horecabedrijf in Den Haag sprake van het doen van een BIBOB-toets? Kan het college aangeven of dat ook bij dit bedrijf is gebeurd?
  • 6. Kan het college aangeven of de flyerende vakbondsleden welkom zijn te flyeren voor de betreffende zaak in Den Haag? En waarom zou dat eventueel niet mogen?
  • 7. Kan het college de Arbeidsinspectie op de hoogte brengen van de misstanden bij deze horecazaak?
  • 8. Als reactie op de flyeractie heeft de eigenaar volgens het artikel posters gemaakt om een van de ex-medewerkers te intimideren, en deze ook daadwerkelijk in haar eigen straat verspreidt. Is het college het met de Haagse Stadspartij en de SP eens dat dit soort praktijken niet in Den Haag thuishoren?
  • 9. Gezien de campagne gericht tegen straatintimidatie die momenteel loopt, verwachten de Haagse Stadspartij en de SP dat de politie openstaat voor het doen van aangifte als deze ex-medewerker dit wil doen? Kan het college dat bevestigen?

Tot zover de vragen.

Eric Krebbers