Caribisch Nederland kende de ware aard van minister Blok al

Ik bekeek woensdag een filmpje waarin iemand beweerde dat je verschillende volkeren het beste gescheiden kunt houden. Diegene presenteerde zichzelf niet als agressor maar als realist. Een diverse samenleving met uiteenlopende levensovertuigingen was nou eenmaal onverenigbaar met de vrede die hij zo liefhad. Ik zou hem bijna op zijn blauwe ogen geloven, ware het niet dat hij luisterde naar de naam Eugène Terre’Blanche. Terre’Blanche was oprichter van de Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB), een organisatie zo virulent racistisch en gewelddadig was dat ze zelfs te radicaal was voor het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. In Nederland, in 2018, hield de minister van Buitenlandse Zaken een speech die geplagieerd had kunnen zijn van bovengenoemde toespraak van Terre’Blanche. (…) Toen een bezorgde Sabaan bij Blok kwam klagen over problemen in de zorg en het onderwijs, werd diegene afgesnauwd met de oneliner: “Nou, je hoeft niet in het Koninkrijk te blijven”. Het lijkt mij niet toevallig dat de in Nederlandse ogen zo saaie en degelijke Blok op de Antillen allang zijn ware aard heeft laten zien. Antillianen zijn namelijk de kanaries in de koolmijn van het Nederlands Koninkrijk. Wij hebben het te stellen met tweederangs voorzieningen, maar worden verondersteld daar dankbaar voor te zijn. Als wij ons beklagen over onze situatie, wordt snel naar de uitgang gewezen met de mededeling dat we kunnen vertrekken als het ons niet zint. Een ieder die een pluralistisch Nederland een warm hart toedraagt, zou er goed aan doen degenen die Antillianen de deur wijzen nauwlettend in de gaten te houden. Wat ze altijd al met ons hebben gedaan, zullen ze ook met jullie doen, zodra het politiek salonfähig is.

Naeem Juliana in Caribisch Nederland kende de ware aard van minister Blok al (Caribischnetwerk)