Ophef na uitspraken Stef Blok is wassen neus

Inhoudelijk wordt er op veel niveaus dan ook al lang beleid gevoerd dat strookt met Bloks uitspraken. Migratiebeleid is steeds restrictiever, terwijl we met gemiddeld rond de 22.000 vluchtelingen per jaar beschamend weinig mensen hulp bieden. Van veel immigranten wordt steeds meer assimilatie geëist, en het bestraffende integratiebeleid leidt alleen maar tot meer segregatie. De ideologie van Nederland als een land waarin witte mensen de dienst uitmaken en alle anderen zich aan ons moeten aanpassen, is wijdverbreid. Deze etno-nationalistische politiek maakt wel één uitzondering: migratie die in dienst staat van het Nederlandse bedrijfsleven. Hoogopgeleide witte immigranten in de bankensector, multinationals met papieren hoofdkantoren op de Zuidas, Indiase kenniswerkers in de regio Eindhoven, au pairs uit Zuidoost-Azië, immigranten onder de regeling Aziatische horeca, Poolse magazijnwerkers – die worden niet als bedreiging voor de eigenheid van de Nederlandse samenleving, maar als financiële winst gezien. Dat de minder betaalde posities structureel gepaard gaan met grove arbeidsuitbuiting en mensenrechtenschendingen is een feature, geen bug. Het maakt de hoge levensstandaard van witte Nederlanders met een beetje geld mogelijk. Want daar draait het uiteindelijk om: wat doet dit beleid voor de witte Nederlander? Dat is waar al onze politieke partijen zich op richten, en dat is ook de doelgroep van Stef Blok. “Als je in Benoordenhout woont, is het hartstikke leuk om op zondag naar de Turkse bakker te gaan. Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last”, werd namelijk ook uit zijn mond opgetekend. Want die “je” die “er middenin woont” is natuurlijk niet de Turkse bakker zelf, maar de zogenaamde “oorspronkelijke bevolking” die in Bloks visie door een multiculturele samenleving wordt verdreven. Een ingebeeld wit gezin dat zich niet kan verbinden met mensen die als De Ander worden gedefinieerd, dat slachtoffer is van een “niet vreedzame” samenleving. De mensen die we als De Ander benaderen, die maken verder niet uit: zij horen in dienst te staan van witte Nederlanders. Het liefst in hun eigen, gesegregeerde wijken met geen landelijke politieke inspraak, waardoor de witte mens, die blijkbaar niet anders kan dan racistisch zijn, er niets van merkt.

Sander Philipse in Ophef na uitspraken Stef Blok is wassen neus (Oneworld)