D66 en GroenLinks verschillen niet fundamenteel van extreem-rechts

Is het boek een preek voor eigen parochie? Of hebben mensen die rechts zijn of zich in het midden van het politieke spectrum situeren er ook wat aan? “Ze mogen natuurlijk mijn boek lezen, maar ik heb het niet voor ze geschreven. Het is mij ook helemaal niet te doen om een dialoog of een discussie met rechts, of met mensen die in het centrum zitten. Ik heb aan hun mening geen boodschap.” Dat is uw goed recht natuurlijk, maar in een democratie draait het toch ook om de dialoog met andersdenkenden? “Daar ben ik helemaal niet voor. Ik vind dat links zich harder moet opstellen, een antagonistisch front moet vormen, weer voor de polarisatie moet kiezen.” Zoals in de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd van Joop den Uyl, bedoelt u? “Ja, maar ik ben het helemaal niet eens met de PvdA. Sociaal-democraten faciliteren, net als liberalen en fascisten, kapitaalaccumulatie. Ze houden de bestaande kapitalistische orde in stand. Ook kiest de PvdA voor nationalisme en verzet de partij zich tegen wat identiteitspolitiek genoemd wordt maar doorgaans anti-racisme is. Dat is wat mij betreft een voor links fatale houding. Ik wil een werkelijk linkse politiek, een politiek links-van-links.” (…) U noemt in uw boek het CDA extreem-rechts. Wat is D66 volgens u? Gewoon rechts? “D66 is ook in niets fundamenteel verschillend van extreem-rechts. En GroenLinks is dat ook. Zij verdedigen de bestaande orde, die gebaseerd is op bezit en grenzen, en dus op geweld en destructie van de aarde. Ze verdedigen in die zin een extreem-rechtse politiek.” (…) Wat zijn de oplossingen van links-van-links? Wilt u, als u aan de macht komt, fabrieken onteigenen? “Ja. Als het aan mij ligt, wordt Shell morgen genationaliseerd en worden rijken onteigend. Dat is trouwens ook in hun belang.” Is dat niet volstrekt onhaalbaar? Niemand zal vrijwillig zijn bezit afstaan. Dat kan alleen met geweld. “Het gaat er mij niet om of mijn ideeën haalbaar zijn of niet, maar om de vraag of het een goed idee is. En het is een goed idee. Het businessmodel van Shell is dat onze aarde kapot wordt gemaakt. Daar moeten we een einde aan maken. We moeten elkaar geen leugen vertellen en onderkennen dat Shell onderdeel is van een orde die uit pure destructie bestaat.”

Willem Schinkel in ‘D66 en GroenLinks verschillen niet fundamenteel van extreemrechts’ (De Kanttekening)