De echte zorg van gezag en politie: ongehoorzaamheid

Ontrafeling verdienen vooral de cijfers waar de politie mee schermt. Het politiebericht verwijst keurig door naar een overzicht van “geweld tegen politie” in de jaren 2017 tot en met 2022. Indrukwekkend! 9.598 geweldsincidenten in 2017, 12.940 in 2021, en 12.895 in 2022. Maar voordat we nu denken dat agenten duizenden keren per jaar worden geslagen, geschopt, met stenen of heftiger projectielen bekogeld, stevig gewond raken of zelfs om het leven worden gebracht: eerst wat beter kijken. Van de 12.895 geweldplegingen bestonden er 6.053 uit beledigingen! Woorden dus, in een paar honderd gevallen gepaard gaand met bespuging. Verder zien we 1.084 keer bedreiging met woorden, 22 keer smaad, 8 keer laster, 73 keer niet voldoen bevel of vordering, en maar liefst 2.835 keer de cryptische categorie “wederspannigheid”. In 367 gevallen had die wel “letsel tot gevolg”, maar over de slachtoffers en de aard van het letsel lezen we hier weinig. Van de bijna 13.000 gewelddaden tegen die o zo kwetsbare dienders blijkt rond de tienduizend te bestaan uit boze woorden of nadrukkelijke onwil om te doen wat die dienders roepen of om zich te laten verjagen of ontvoeren door agenten. Weigeren je van de A12 te verwijderen als de politie daartoe “vordert”, valt zo al onder “geweld”, de politie uitfoeteren en voor schobbejakken uitmaken in principe ook. Wat al deze cijfers laten zien, is niet dat het geweld tegen de politie groot is. Wat deze cijfers vooral laten zien, is hoe vaak de politie mensen boos en jazeker, weerspannig, weet te maken met haar agressieve gedrag. De politie tergt mensen en betoont zich verontwaardigd dat mensen uiting aan hun getergdheid geven. Daar komen veel van de cijfers op neer.

Peter Storm in De echte zorg van gezag en politie: ongehoorzaamheid (peterstormt.nl)