Hof Wonen walst over woonrechten en ontruimt onrechtmatig

Ondanks tussenkomst van een advocaat is Hof Wonen vandaag overgegaan tot het onrechtmatig ontruimen van Ben en zijn vriendin uit hun woning in de Stuwstraat. Daarmee is Ben voor de tweede maal in twee maanden ontruimd en dakloos gemaakt. Na de eerste ontruiming, op 13 februari, hebben Ben en zijn vriendin een maand lang op straat geslapen of bij mensen op de bank, waarna ze uit pure wanhoop hun leegstaande woning hebben teruggekraakt. Zonder juridisch proces of uitzettingsbevel ging Hof Wonen vandaag over tot het ontruimen van de woning – onder toeziend oog van de Haagse politie. Dit is een absoluut dieptepunt in het gedrag van de ‘sociale’ corporaties van Nederland en de manier waarop zij omgaan met hun eigen huurders. BPW Den Haag is woest over deze gang van zaken en laat het hier niet bij zitten! Twee dagen geleden, op Paasmaandag, kondigde Hof Wonen aan om de woning opnieuw te willen ontruimen. Ben schakelde hierop meteen een advocaat in, die aan Hof Wonen duidelijk maakte dat zij zonder uitspraak van een rechter geen titel heeft om deze ontruiming te kunnen bewerkstelligen. Ben heeft zich immers beroepen op zijn grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde huisrecht, voortvloeiend uit de “huisvrede” die hij in zijn eerder ontruimde woning stichtte. Ook de wijkagent, die bij Ben op bezoek was geweest om de nieuwe situatie te constateren, was daarvan op de hoogte. Omdat het ontruimingsvonnis van 13 februari reeds was voltrokken, had Hof Wonen opnieuw een ontruimingsprocedure moeten starten om Ben wettelijk te mogen ontruimen. Aangezien de woning op z’n vroegst pas in december zal worden gesloopt, en deze ook niet meer in de tussentijd via leegstandsbeheer zal worden verhuurd, had Ben van Hof Wonen mogen verwachten dat hij tot kort voor de sloop in zijn ouderlijk huis mocht blijven wonen.

BPW in Hof Wonen walst over woonrechten en ontruimt onrechtmatig (Bondprecairewoonvormen.nl)