De Indignados-beweging in Griekenland

Het “indignados” fenomeen (en de aanverwante Occupy-beweging) maakten en maken sinds hun opkomst op het wereldtoneel in diverse landen grote schokgolven, met name in Spanje. De ideologie en dynamiek die met deze bewegingen gepaard gaat, is echter vaak nogal tegenstrijdig en gecompliceerd, iets wat leidt tot interne tegenstellingen en (in Griekenland) het doodbloeden van het “indignados” fenomeen als gevolg van haar eigen interne limiet.

Blaumachen
In De Indignados-beweging in Griekenland (ASB)