17 oktober, Amsterdam: FNV Bondgenoten in actie tegen uitbuiting van werklozen

Logo.

De gemeente Amsterdam doet arbeiders in de uitverkoop, stelt FNV Bondgenoten. GroenLinks-wethouder Andrée van Es wil uitzendbureaus en andere bazen geld toeschuiven dat vrijkomt door het ontslaan van arbeiders uit gesubsidieerde banen. Banen waarvan door de gemeente werd gezegd dat er geen geld meer voor was. Tegen dit spekken van bazen en het sollen met werklozen komt de vakbond in actie.

Protestactie
Woensdag 17 oktober, vanaf 11:00 uur
Verzamelen om 10:30 uur
bij de Munttoren, Muntplein, Amsterdam
Vooraf aanmelden kan: g.devogel@bg.fnv.nl

Tijdens de actie wordt met zoveel mogelijk mensen “een werkzoekende in cadeaudoos” afgeleverd bij uitzendbureau Randstad op Muntplein 2. Dat uitzendbureau is een van de bedrijven die zijn winsten kan opschroeven door de nieuwe werklozenbonussen op te strijken. Ook de Amsterdamse Bijstandsbond heeft inmiddels voor de actie opgeroepen.

“De gemeente Amsterdam is trots op haar inspanningen om werkzoekenden weer aan werk te helpen”, schrijft de strijdbare FNV-bestuurder Maaike Zorgman in haar oproep voor de actie. “FNV Bondgenoten maakt zich met andere organisaties die opkomen voor (uitkeringsgerechtigde) werknemers grote zorgen.” Die werknemers “worden nu al gratis aangeboden aan werkgevers zonder dat hier gewoon loon en garantie op een betaalde baan tegenover staat. Het minimumloon wordt ontdoken, lonen en reguliere banen staan onder druk. Nu stelt wethouder Andrée van Es in de Amsterdamse gemeenteraad ook nog eens voor dat werkgevers die onzeker werk bieden, nog meer kunnen profiteren van werknemers zonder baan. Zij kunnen, als het aan de Amsterdamse wethouder ligt, straks de helft van het loon in eigen zak steken door subsidies die de gemeente ter beschikking wil stellen.”

Het valt toe te juichen dat FNV Bondgenoten in het openbaar eens wat meer kritiek laat horen tegen verplichte onbetaalde arbeid voor werklozen, de verkwanseling van arbeidsrechten en de ontduiking van het minimumloon. Doorbraak voert in Leiden al meer dan een jaar een campagne tegen dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden en weet daarbij de druk op de verantwoordelijke bazen, bestuurders en ambtenaren op te voeren. De strijd tegen het kleineren, controleren en disciplineren van werklozen moet hoognodig worden geïntensiveerd.

Harry Westerink