De Sociale Dienst Groningen zat vandaag enige tijd aan het Uitbuiterplein

Het nieuwe bord.
Het nieuwe bord.

Vandaag hebben activisten van actiecomité DwangArbeid Nee Groningen (DANG) actie gevoerd op het Harm Buiterplein voor de Sociale Dienst in Groningen. Er werden flyers uitgedeeld en er werd een nieuw naambord neergezet: “Uitbuiterplein”. Zo’n vijftig bezoekers van de Sociale Dienst namen een flyer aan. Verreweg de meesten reageerden enthousiast op de flyer (zie onderaan) en op de nieuwe naam van het plein die men zeer, zeer toepasselijk achtte.

De bewaking was minder enthousiast over het 1 april-initiatief van onderop. De actievoerders hadden het naambord bevestigd aan een zelf meegebrachte paal met voet, maar die mocht van de bewaker – heel kinderachtig – niet op het plein staan: het zou namelijk om een “eigen terrein” gaan. Toen de actievoerders hem vervolgens in hun bakfiets plaatsten, mocht dat ook weer niet omdat die op een “standplaats” zou staan. Wat onzin was, omdat die gewoon naast de bankjes stond waar mensen zitten en staan te roken. Om problemen te voorkomen hebben de actievoerders de bakfiets met naambord uiteindelijk maar even weggezet. De bewaker reageerde overigens ook niet erg vriendelijk op een poging om hem te filmen, terwijl hij bezig was met zijn belangrijke werk van het onverbiddelijk verbieden van een paaltje met bord.

De actievoerders voerden verder zeer interessante gesprekken met een flink aantal bezoekers. Sommigen kwamen behoorlijk boos naar buiten lopen uit het gebouw. Zo werd er onder meer over geklaagd dat het aanvragen van een bijstandsuitkering tegenwoordig zo ontzettend moeilijk is. Dat moet via de website van de gemeente, en dat lukt niet altijd. Mensen die vervolgens naar de balie bij Sociale Zaken komen, krijgen niet altijd een aanvraagformulier mee, ook al hebben ze daar wel recht op. De meesten reageerden zeer positief op de in de flyer aangekondigde inloopochtend waar je terecht kunt met vragen over dwangarbeid, kortingen en andere problemen.

De omstreden paal.
De omstreden paal.

Tegen het einde van de actie kwam er een medewerker naar buiten. Die was gestuurd om te vertellen dat als er uitkeringsgerechtigden op de inloopochtend komen met problemen, dat ze hem dan konden bellen om erover te praten. Daarna wilde een van de actievoerders nog even naar binnen lopen om zelf iets te regelen rond haar uitkering. Maar ze werd door de vele bewakers argwanend in de gaten gehouden, en weer gewaarschuwd dat er binnen niet geflyerd mocht worden. Dat hebben ze echter met z’n allen toch niet helemaal weten te voorkomen: een paar van de uitkeringsgerechtigden die binnen aan het wachten waren, hebben toch stiekem een flyer in de handen gedrukt gekregen.

Op naar de volgende actie: inspreken bij de raadscommissie Werk en Inkomen op woensdag 8 april.

Tanja Willems
Eric Krebbers

De uitgedeelde flyer. Klik erop voor een beter leesbare pdf-versie.
De uitgedeelde flyer. Klik erop voor een beter leesbare pdf-versie.