De werkers van universitaire medische centra zijn in actie gekomen

Wie deze dagen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) binnenloopt, ziet overal in de entreehal spandoeken hangen die getuigen van de arbeidersstrijd die daar momenteel gaande is. Er vinden namelijk sinds enige tijd onderhandelingen plaats over een nieuwe cao universitaire medische centra, tussen de vakbonden, zoals de FNV en de CNV, en de ziekenhuisbazen, verenigd in de Nederlandse Federatie Universitaire Medische Centra (NFU). “Aan de top veel poen, wij moeten het met weinig doen”, laten de zorgwerkers via zelfgemaakte spandoeken weten.

De vakbonden willen per direct acht procent loonsverhoging (en in juli 2024 nog eens twee procent) voor alle 88.000 medewerkers van de universitaire medische centra in het land. Bovendien eisen de zorgwerkers verlaging van de werkdruk, meer vrije dagen en dat oudere werkers nog maar 80 procent hoeven te werken voor 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw.

“Van hero naar zero”, meldt een ander spandoek. Aan het begin van de coronacrisis in 2020 nam de maatschappelijke aandacht en waardering voor werkers in de zorg en andere arbeiders met “cruciale beroepen” plotseling in rap tempo toe. Al tijdens de eerste maanden van de coronacrisis hielden #Voor14-activisten krijtacties met teksten als “Na klappen komt lappen” en “Niet alleen klappen, maar ook meer flappen”. Want het applaudiseren voor zorgwerkers die onder bijzonder moeilijke omstandigheden de levens probeerden te redden van zoveel mogelijk coronapatiënten, zou wel erg huichelachtig overkomen als daar tegenover geen extra materiële beloning zou komen te staan en als er ook geen oplossing gevonden zou worden voor de hoge en steeds meer toenemende werkdruk in de zorg.

Actiebereidheid

Maar vandaag de dag hebben zorgwerkers het gevoel dat ze van “hero” naar “zero” zijn gegaan, wat betreft de waardering voor het werk dat ze doen. De bazen tellen de centen die hun medische winstfabrieken moeten opleveren, en proberen met man en macht om de loonkosten van hun personeel zo laag mogelijk te houden. De actiebereidheid onder de zorgwerkers is dan ook groot, zoals dat in 2023 ook al het geval was toen zorgwerkers in staking gingen in maar liefst 64 ziekenhuizen.

Het volgende overleg over een nieuwe cao universitaire medische centra vindt plaats op 12 februari. Dan zal moeten blijken of en in hoeverre de ziekenhuisbazen over de brug gaan komen met een fikse loonsverhoging en verlaging van de werkdruk. Mocht dat tegenvallen, dan gaan de zorgwerkers misschien opnieuw in actie komen. Daarvoor zijn inmiddels ook al actiecomité’s opgericht. “NFU is aan zet, anders geen verpleegkundigen aan bed”, zo waarschuwen de zorgwerkers de bazen alvast.

Harry Westerink