Weer duizend klimaatactivisten gearresteerd op de A12 (beeldverslag)

Stelende smeris.

Afgelopen zaterdag was er weer een blokkade van de A12, georganiseerd door Extinction Rebellion (XR). Hun eis: een einde aan de jaarlijks 39,7 tot 46.4 miljard euro subsidie voor fossiele grootvervuilers. Duizend rebellen werden vanwege de blokkade gearresteerd en nog eens honderden deden mee aan de steundemonstratie. Die laatsten werden aan het einde van de actie eveneens met geweld benaderd door de politie, die overigens ook een aantal speakers stal juist op het moment dat niet-witte rebellen het woord namen. Er waren daarnaast helaas ook racisten in burger aanwezig: leden van het fascistische Voorpost. Een beeldverslag van de verder geslaagde actie.

Vooraf waren er, zoals bij elke A12-blokkade tegenwoordig, overal hekken gezet om de tunnelbak heen en stonden er ME-ers op elke straathoek.

Vanuit meerdere plekken in Den Haag gingen deze keer protestmarsen op weg naar de A12. Onze groep werd omsingeld en allerlei actiemateriaal werd afgepakt, zoals ook lockons. Degenen die de lockons bij zich hadden, moesten hun id-bewijs tonen. Want ook “voorbereidende handelingen” mogen niet, zegt de smeris.

We kwamen vrij gemakkelijk de A12 op, en werden al snel gevorderd om weg te gaan. De politie oefende meteen geweld uit, omdat we vooraan zaten met een spandoek. Dat zat hen kennelijk in de weg. Deze agent gaf opdracht tot het geweld:

De Duitse waterkanonnen werden ook weer in stelling gebracht. Die waren kennelijk makkelijk door de boerenblokkades gekomen, waar ze vanzelfsprekend niet ingezet werden. Links verzet is immers veel gevaarlijker voor de status quo.

Direct voor ons staan de in zwart met geel gehulde handhavers van de fossiele orde, achter ons heel veel mensen die opkomen voor de mensheid en de rest van de natuur, en die proberen om de klimaatcrisis nog enigszins af te remmen.

Voor ons
Achter ons.

Er werden groepen gevormd voor het vastlijmen aan de A12, terwijl het houden van toespraken onmogelijk werd gemaakt doordat de politie de geluidsinstallatie afpakte. Precies op het moment dat de Rebels of Color gingen spreken. Staaltje institutioneel racisme weer. De luidsprekers stonden overigens in de steundemonstratie die gewoon toegestaan was.

Daarna werden de voorste groepen van de blokkade, waaronder Scientist Rebellion, opgepakt door de geüniformeerde Fossile Defenders…

Het fietspad langs de A12 ‘moest’ leeg, zodat de Fossiele Handhavers de blokkade goed konden omsingelen.

Ondertussen speelde een klein orkestje het strijdlied “Bella ciao”. Een heel vreemd mooie sfeer, ingeklemd tussen al het politiegeweld.

We hebben onze handen aan de straat en aan elkaar gelijmd… Hand in hand, de kameraden! Er waren inmiddels al vijf bussen met activisten afgevoerd.

Een lijmcirkel. Vlak voordat we door de politie werden verwijderd.

Intussen vertelde op de livestream een Haags gemeenteraadslid, die als waarnemer aanwezig was om te kijken hoe het demonstratierecht gehandhaafd werd, dat de politie wel erg veel bokkenpootjes en neusklemmen gebruikte.

Een van de livestream-commentatoren zei daarna dat hij alles in beeld brengt, ook om mensen daarmee later te kunnen aanspreken op geweld. De eerste groep mensen die hij noemde, waren de actievoerders. En pas daarna de politie! Dus hij was zijn ‘eigen’ mensen aan het filmen, met het idee om bewijs te kunnen leveren als ze zich niet houden aan die honderd procent geweldloosheid van XR? Dat gaf een onveilig gevoel, zeg!

Later reageerde Onnonymous, de betreffende livestreamer, op Twitter: “Dit was niet wat ik bedoelde te zeggen. We gaan natuurlijk geen eigen rebellen benadelen. Wel bedoelde ik dat iedereen zich netter gedraagt als hij/zij weet dat er gefilmd wordt: politie, omstanders en demonstranten. Excuus voor de verwarring. Daar voeg ik graag nog aan toe dat ik nog nooit geweld heb gezien van leden van Extinction Rebellion, in de tientallen acties die ik bijgewoond en gestreamd heb. Ik meen dat ik zoiets ook in de livestream heb gezegd. En XR is een uiterst liefdevolle organisatie die demonstranten altijd bijstaat als er problemen ontstaan in of na acties; juridisch, praktisch of anderszins.”

Wij reageerden: “Bedankt Onnonymous voor je uitleg. Natuurlijk bedoel je het goed, maar we blijven er toch een onbehagelijk ‘Big Brother Is Watching You’-gevoel aan overhouden, als mede-activisten met camera’s zouden proberen om ons gedrag te beïnvloeden.”

Hoe dan ook, we werden, nadat we door de politie gedropt waren bij het ADO Den Haag-stadion, weer fijn opgevangen door de XR-supportgroep.

Op Twitter lazen we later dat de beleidsmedewerker, bestuursvoorzitter en bestuurssecretaris van de Haagse Stadspartij bij vertrek staande zijn gehouden en gedwongen werden om hun id-bewijzen te tonen. Bestuursvoorzitter Patricia Dinkela: “Reden? ‘Omdat u gesproken heeft, en wij alle demonstranten in kaart brengen’. Wij laten ons niet intimideren/de mond snoeren en blijven staan voor onze grondrechten.” Raadslid Fatima Faid: “Verder apart dat, tijdens discussie tussen ons en de politie, mijn id niet gevraagd is”.

De steundemonstratie werd tegen het einde van de blokkade, zoals wel vaker, ook bepaald niet zachtzinnig ‘ontbonden’ door de politie.

Voorposters met vlag.

En tenslotte waren er ook weer fascisten aanwezig, in ieder geval die van Voorpost. “Ze hebben van begin tot eind op de actie gelopen. Zichtbaar als deze Voorpost-nazi met prinsenvlag en geblend in de solidariteitsdemonstratie. We hebben er een stuk of dertig tot veertig gespot. Anti-fascisten die alarm sloegen, werd verteld hun mond te houden en weg te gaan om escalatie te voorkomen”, schreef anti-fascist Sanninha op Twitter. Waarop columnist Asha ten Broeke reageerde: ‘Wtf? Ik ben zelf alleen in de blokkade geweest. Ik hoorde dat ze daar vrij snel uitgewerkt waren. Er stond – zoals vrijwel altijd – een groepje fascisten wat apart van de solidariteitsdemonstratie, zag ik vanuit de arrestantenbus. Anti-fascisten niet serieus nemen en zeggen dat ze weg moeten gaan is echt niet okay. Ik ga mijn contact bij deëscalatie vragen om dit nog een keer in de groep te bespreken.”

Links de Voorpost-vlag.

Max de Jong