Dekoloniseer de bètawetenschappen en begin aan de UvA

Galileo is onder meer bekend vanwege zijn ontdekking dat het niet de aanwezigheid is van een kracht, maar juist de afwezigheid ervan die leidt tot eenparige rechtlijnige beweging. Dit was een revolutionair inzicht in zestiende-eeuws Europa. Maar in de vierde eeuw voor Christus deden de Mohisten in China al gelijksoortige experimenten en ontdekten ze eveneens dat de afwezigheid van een kracht leidt tot rust of rechtlijnige beweging. Toch leren alle studenten natuurkunde bij het vak klassieke mechanica dat dit inzicht als eerste door Galileo is ontdekt. Fout! Dit moet worden rechtgezet als we ons principe van “ere wie ere toekomt” willen aanhouden. Tweede voorbeeld: de prachtige wiskundige reeks voor de benadering van het getal π staat bekend als de Formule van Leibniz die hij in 1674 ontdekte: π/4 = 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 +…, en zo wordt deze formule ook vermeld in wiskundeleerboeken. De formule was echter al ontdekt én bewezen door de Indiase wiskundige Madhava van Sangamagrama, circa 300 jaar vóór Leibniz. De werken van Madhava vonden via jezuïtische missionarissen in 1602 zelfs hun weg naar Europa. Dus waarom heet deze formule niet “Formule van Madhava”? Dit is opnieuw een vorm van eurocentrische bijziendheid die moet worden rechtgezet als we het principe “ere wie ere toekomt” gestand willen doen.

Rens Bod in Dekoloniseer de bètawetenschappen en begin aan de UvA (Folia.nl)