Deliverance in Eemnes

Het zou makkelijk zijn om de twintig boeren in het dorp Eemnes, Utrecht die op 26 augustus met tractors een auto hebben klemgereden omdat er “een drietal Marokkaanse gastjes in zaten” weg te zetten als achterlijke kneuters. Dat zijn ze wel, net als de Friezen die na de moord op Marianne Vaatstra in 1999 een hetze tegen asielzoekers begonnen. In 2012 bleek na DNA-onderzoek dat Jasper S, een blanke kneuter uit eigen kring, de dader was. Wat dat betreft is het achterland van Nederland een soort polderversie van de film Deliverance: volstrekt bekrompen provincialen die hun eigen tradities – diefstal, verkrachting, moord – altijd afwenden op ‘hun’, de mensen van buiten, het liefst mensen die een andere kleur hebben. De boeren in Eemnes zijn trots op hun actie. Want ook al bleken de drie Marokkaanse Nederlanders in de auto onschuldig te zijn, ze hadden toch schuldig kunnen zijn: “Wie weet wat je hebt voorkomen. We hebben hier nogal last van gereedschapdiefstal. Of ze wachtten tot er in het schemerdonker een meisje voorbij fietste (…) Ze hadden ook schapen kunnen stelen. Het offerfeest staat voor de deur.” In de ogen van de Eemnesser boeren zijn Marokkaanse Nederlanders dus gereedschap ontvreemdende, vrouwen verkrachtende, maar niettemin vrome, moslims die schapen stelen. Maar goed, achterlijke kneuters zijn achterlijke kneuters. Dat is nou eenmaal over de hele wereld zo en dat zal altijd zo blijven. Wat dat betreft is het eigenlijk overbodig om te melden. Maar het is wel opmerkelijk dat onze media het gedrag van twintig boeren die denken dat ze boven de wet staan goedpraten of niet duiden voor wat het is: xenofoob en hypocriet provincialisme. ls we dit in het perspectief plaatsen van het toenemende wij/zij denken – vooral op het platteland – stel ik de volgende vraag: is het mogelijk dat we als land één grote Deliverance-scène aan het worden zijn?

Zihni Özdil in Deliverance in Eemnes (zihniozdil.info)