Deventer baanlozen blootgesteld aan dwangarbeid, dreiging en seksuele intimidatie

Uit verschillende documenten, mailwisselingen en gesprekken met betrokkenen komt naar voren dat meerdere mensen onafhankelijk van elkaar klachten hebben doorgegeven. Dit gebeurde bij verschillende organisaties, waaronder de gemeente Deventer zelf. De klachten variëren van onvrede over onbetaalde overuren tot dreiging en (seksuele) intimidatie (…) Het evaluatierapport is verschenen naar aanleiding van de financiële problemen waarin Werkmakelaar-Oost is verzeild geraakt. Wethouder Kolkman haalde dit productiebedrijf twee jaar geleden persoonlijk naar Deventer, in ruil voor een subsidiebeschikking van 1,3 miljoen euro. Vanwege de financiële problemen hangt Werkmakelaar-Oost inmiddels een faillissement boven het hoofd. De gemeente dreigt bij een faillissement voor tonnen het schip in te gaan. De faillissementszitting heeft vandaag plaats. Uit stukken waarover deze krant beschikt, blijkt dat een groep medewerkers van Werkmakelaar-Oost ruim een jaar geleden al gezamenlijk toenadering heeft gezocht tot de PvdA-fractie in Deventer én de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In een brief schrijven de medewerkers onder meer over een medewerker die tot 03:00 uur ’s nachts gedetacheerd was voor werkzaamheden in Amsterdam, om de volgende ochtend weer om 07:00 uur te moeten beginnen in de productiehallen van Werkmakelaar-Oost in Deventer – zónder dat hier enige vorm van salaris tegenover stond. Rob de Geest, fractievoorzitter van de PvdA in Deventer, erkent de klachten en zegt deze te hebben doorgezet naar de gemeente Deventer, ná een gesprek met betrokkenen. “Op dat moment konden wij ook niet duidelijk krijgen of het nou ging om incidenten of om structurele misstanden binnen dit bedrijf. Het probleem is dat veel medewerkers bang zijn om te praten, uit angst dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering of inkomen. Waarom de signalen die ik heb doorgegeven niet zijn vermeld in het rapport, is mij onduidelijk.”

Judah Bolink in Er waren wél klachten over het Deventer bedrijf Werkmakelaar-Oost (Stentor)