Laten we massaal klachten over het Zwarte Piet-racisme indienen bij scholen en gemeenten

Zwarte Piet is racisme.
Zwarte Piet is racisme.

Al jarenlang strijdt de beweging tegen Zwarte Piet voor afschaffing van deze racistische karikatuur. Daarbij maken de activisten gebruik van actiemiddelen als bijeenkomsten, manifestaties, demonstraties en petities, vaak in het algemeen gericht op de publieke opinie en beeldvorming. Een weliswaar minder in het oog springend, maar eveneens belangrijk actiemiddel betreft het indienen van individuele klachten tegen scholen en gemeenten die collaboreren met het Zwarte Piet-racisme. Als scholen en gemeenten de klachten afwijzen, dan kunnen we over die afwijzingen gaan klagen bij de Kinderombudsvrouw en het College voor de Rechten van de Mens. Stuur ook klachten op, en maak daarbij gebruik van onderstaande voorbeeldbrieven. Of verzin een eigen tekst.

Inmiddels hebben vier officiële instellingen verklaard dat de Zwarte Piet-figuur racistische aspecten heeft. Dat zijn de Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens, de VN-mensenrechtencommissie en de Kinderombudsvrouw. Die instellingen vormen een steun in de rug voor de groeiende groep mensen die het Zwarte Piet-racisme aan de kaak stellen. Daardoor kunnen scholen en gemeenten met meer kans op succes ter verantwoording worden geroepen, als ze op de een of andere manier meewerken aan het in stand houden en bevorderen van het Zwarte Piet-racisme.

Algemene oproepen tot afschaffing van Zwarte Piet zijn weliswaar noodzakelijk, maar voor daadwerkelijke verandering van het Sinterklaasfeest dient meer te gebeuren. Daarvoor is ook nodig dat zoveel mogelijk mensen bij scholen, gemeenten en elders gaan klagen over het Zwarte Piet-racisme, op basis van hun eigen belangen en vanuit hun eigen positie, als ouders en als anti-racisten. Zo komt er meer druk op de ketel en wordt het probleem van het Zwarte Piet-racisme dichter bij de rechtstreeks verantwoordelijken gelegd. Ook kan daarmee worden voorkomen dat die verantwoordelijken kunnen doen alsof hun neus bloedt. “Bij ons speelt de discussie over Zwarte Piet niet”, aldus menig witte bestuurder, manager en politicus in een gemiddelde stad of dorp in Nederland. “Als die discussie er bij jullie nog niet zou zijn, dan wordt het hoog tijd dat die er alsnog komt en dat Zwarte Piet ook in jullie omgeving wordt geproblematiseerd. Want Zwarte Piet is racisme”, zo zouden activisten daarop kunnen reageren. Dat problematiseren kan meer handen en voeten krijgen door individuele klachtbrieven te sturen naar scholen, gemeenten en andere instituten over hun betrokkenheid bij het Zwarte Piet-racisme. Hoe meer klachten, hoe meer druk er komt op het witte eenheidsfront rond Zwarte Piet, dat gelukkig steeds meer kieren en scheuren gaat vertonen en langzamerhand op instorten lijkt te staan.

Voorbeeldbrief naar school

Onderwerp: klacht over Zwarte Piet-racisme

Geachte (naam),

Mijn kind (naam) zit bij u op school. Op uw school wordt het Sinterklaasfeest gevierd in het bijzijn van de Zwarte Piet-figuur. Deze figuur is een racistische karikatuur. Ik wil niet dat mijn kind op uw school wordt geconfronteerd met dit Zwarte Piet-racisme. Daarom dien ik langs deze weg een klacht bij u in over de aanwezigheid van de Zwarte Piet-figuur op uw school.

Ik verzoek u met klem om de Zwarte Piet-figuur uit uw school te verwijderen. Zwarte Piet behoort op uw school niet langer meer deel uit te maken van het lesmateriaal. Ook de fysieke verschijning van Zwarte Piet dient uit uw school te worden verbannen.

Nationaal en internationaal neemt de kritiek op de Zwarte Piet-figuur steeds meer toe. De Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens, de VN-mensenrechtencommissie en de Kinderombudsvrouw hebben verklaard dat Zwarte Piet racistische aspecten heeft. Meer dan 100 BN-ers (Bekende Nederlanders) hebben zich uitgesproken tegen Zwarte Piet. In diverse steden hebben basisscholen Zwarte Piet afgeschaft of gaan ze Zwarte Piet op termijn afschaffen. In Amsterdam Zuidoost gaat Zwarte Piet in het geheel verdwijnen, ook bij de lokale intocht. Onlangs werd bekend dat ook omroep RTL Zwarte Piet gaat verbannen.

Gezien deze diepgaande maatschappelijke veranderingen wordt het hoog tijd dat ook uw school stelling gaat nemen tegen het Zwarte Piet-racisme.

Als u om de een of andere reden niet kunt of wilt voorkomen dat mijn kind op uw school wordt blootgesteld aan het Zwarte Piet-racisme, dan zie ik mij als ouder genoodzaakt om mijn kind op 5 december thuis te houden. Ook zie ik mij dan genoodzaakt om verdere vervolgstappen te nemen.

Deze brief is een klacht. U dient deze brief dan ook als een klacht te behandelen. Ik wil van u graag een bevestiging dat u deze brief heeft ontvangen. En ik wil dat u de klacht in behandeling neemt en daarover ook een beslissing neemt.

Met vriendelijke groet,
(naam)

Voorbeeldbrief naar gemeente

Onderwerp: klacht over Zwarte Piet-racisme

Geachte (naam),

Ik ben inwoner van de gemeente (naam). Als inwoner wens ik niet te worden blootgesteld aan een lokale intocht van Sinterklaas in het bijzijn van de Zwarte Piet-figuur. Deze figuur is een racistische karikatuur. Ik wil niet worden geconfronteerd met dit Zwarte Piet-racisme. Daarom dien ik langs deze weg een klacht bij u in over de aanwezigheid van de Zwarte Piet-figuur tijdens de lokale intocht van Sinterklaas in de gemeente (naam).

Ik verzoek u met klem om de Zwarte Piet-figuur in zijn geheel en voorgoed uit de jaarlijkse lokale intocht van Sinterklaas te verwijderen. Ik wil dat de gemeente niet langer meer lokale intochten en andere activiteiten financiert of op een andere manier ondersteunt, zolang de Zwarte Piet-figuur deel blijft uitmaken van die intochten en andere activiteiten.

Nationaal en internationaal neemt de kritiek op de Zwarte Piet-figuur steeds meer toe. De Amsterdamse rechtbank, het College voor de Rechten van de Mens, de VN-mensenrechtencommissie en de Kinderombudsvrouw hebben verklaard dat Zwarte Piet racistische aspecten heeft. Meer dan 100 BN-ers (Bekende Nederlanders) hebben zich uitgesproken tegen Zwarte Piet. In diverse steden hebben basisscholen Zwarte Piet afgeschaft of gaan ze Zwarte Piet op termijn afschaffen. In Amsterdam Zuidoost gaat Zwarte Piet in het geheel verdwijnen, ook bij de lokale intocht. Onlangs werd bekend dat ook RTL Zwarte Piet gaat verbannen.

Gezien deze diepgaande maatschappelijke veranderingen wordt het hoog tijd dat ook de gemeente (naam) stelling gaat nemen tegen het Zwarte Piet-racisme. Als u om de een of andere reden niet kunt of wilt voorkomen dat ik bij de lokale intocht van Sinterklaas in mijn gemeente en bij andere door de gemeente ondersteunde activiteiten wordt blootgesteld aan het Zwarte Piet-racisme, dan zie ik mij genoodzaakt om verdere vervolgstappen te nemen.

Deze brief is een klacht. U dient deze brief dan ook als een klacht te behandelen. Ik wil van u graag een bevestiging dat u deze brief heeft ontvangen. En ik wil dat u de klacht in behandeling neemt en daarover ook een beslissing neemt.

Met vriendelijke groet,
(naam)

Klagen over afwijzen van klacht

Als scholen en gemeenten de klachten afwijzen, dan bestaat de mogelijkheid om over die afwijzingen klachten te sturen naar de Kinderombudsvrouw en/of naar het College voor de Rechten van de Mens. Omdat beide instellingen zich hebben uitgesproken tegen het Zwarte Piet-racisme, zou er een grote kans van slagen kunnen zijn dat de klachten gegrond worden verklaard. Wel moet worden bedacht dat uitspraken van de Kinderombudsvrouw en het College voor de Rechten van de Mens niet bindend zijn. Scholen en gemeenten zijn dus niet verplicht om aan uitspraken van beide instellingen gehoor te geven. Maar van de uitspraken gaat sowieso een flinke morele druk uit.

Voorbeeldbrief naar de Kinderombudsvrouw (in geval van klachten over scholen)

Onderwerp: klacht over Zwarte Piet-racisme

Geachte (naam),

Hierbij dien ik bij u een klacht in over de school (naam) waarop mijn kind (naam) zit, in verband met de aanwezigheid van de Zwarte Piet-figuur op die school.

Ik wil niet dat mijn kind op school wordt blootgesteld aan de Zwarte Piet-figuur. Deze figuur is een racistische karikatuur. Ik heb de school met klem verzocht om de Zwarte Piet-figuur uit de school te verwijderen. Zwarte Piet behoort op de school van mijn kind niet langer meer deel uit te maken van het lesmateriaal. Ook de fysieke verschijning van Zwarte Piet dient uit de school te worden verbannen.

Helaas heeft de school mijn klacht afgewezen. Daarom klaag ik nu bij u over deze afwijzing. U hebt zich onlangs uitgesproken tegen de Zwarte Piet-figuur. U hebt volwassenen opgedragen om het Zwarte Piet-racisme uit te bannen. De school van mijn kind voldoet niet aan dat verzoek. Daarmee gedraagt de directie van de school zich in strijd met de kinderrechten, zoals die zijn neergelegd in het internationale kinderrechtenverdrag.

Bijgevoegd vindt u de briefwisseling tussen mij en de school. Ik verzoek u om mijn klacht in behandeling te nemen en om mijn klacht gegrond te verklaren.

Met vriendelijke groet,
(naam)

Je kunt de klacht indienen via het klachtenformulier van de Kinderombudsvrouw, of sturen naar: De Kinderombudsvrouw, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag.

Voorbeeldbrief naar het College voor de Rechten van de Mens (in geval van klachten over scholen en gemeenten)

Onderwerp: klacht over Zwarte Piet-racisme

Geachte (naam),

Hierbij dien ik bij u een klacht in over de gemeente (naam), in verband met de aanwezigheid van de Zwarte Piet-figuur tijdens de lokale intocht van Sinterklaas in deze gemeente.

Ik ben inwoner van de gemeente (naam). Ik wil niet dat ik tijdens de lokale intocht van Sinterklaas in die gemeente wordt blootgesteld aan de Zwarte Piet-figuur. Deze figuur is een racistische karikatuur. Ik heb de gemeente met klem verzocht om de Zwarte Piet-figuur uit de lokale intocht te verwijderen. Zwarte Piet behoort niet langer meer deel uit te maken van die intocht.

Helaas heeft de gemeente mijn klacht afgewezen. Daarom klaag ik nu bij u over deze afwijzing. U hebt zich enige tijd geleden uitgesproken tegen de Zwarte Piet-figuur. De gemeente (naam) trekt zich niets aan van de toenemende nationale en internationale kritiek op het Zwarte Piet-racisme. Daarmee gedraagt de gemeente zich in strijd met de mensenrechten en de kinderrechten, zoals die zijn neergelegd in diverse mensenrechtenverdragen.

Bijgevoegd vindt u de briefwisseling tussen mij en de gemeente. Ik verzoek u om mijn klacht in behandeling te nemen en om mijn klacht gegrond te verklaren.

Met vriendelijke groet,
(naam)

Je kunt de klacht indienen via het klachtenformulier van het College voor de Rechten van de Mens, of een mail sturen naar: info@mensenrechten.nl.

Harry Westerink