Doneer voor ongedocumenteerde huishoudelijk werkers in nood!

In Nederland leven en werken tienduizenden ongedocumenteerde huishoudelijk werkers. Zonder papieren overleven is op zich al erg zwaar. En zeker sinds maart 2020 worden huishoudelijk werkers keihard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Steunacties zijn dan ook bijzonder noodzakelijk. Na een petitie in 2020 is er sinds enige tijd ook een fonds opgezet voor ongedocumenteerde huishoudelijk werkers in nood. Steun hen financieel en geef een bijdrage aan het noodfonds.

Evenals Doorbraak roept ook Wonda op om huishoudelijk werkers zonder papieren financieel te steunen. Wonda is een feministisch collectief in Amsterdam. “Onze focus ligt op het bouwen van een gemeenschap waarin we problemen aanpakken die vrouwen, non-binaire mensen en andere gemarginaliseerde genderidentiteiten aangaan”, aldus de website van Wonda. “Het Wonda Collectief steunt vakbonden, sekswerkers, trans vrouwen en mannen; iedereen die op wat voor manier niet voldoet aan de gevestigde genderstereotypes. Wij spreken ons uit tegen elke vorm van onderdrukking die plaatsvindt binnen het patriarchaat. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, seksisme, racisme, islamofobie, transfobie, homofobie, klassisme en validisme.”

Op 26 juni hebben domestic workers huis-aan-huis brieven bezorgd om werkgevers aan te zetten om een schriftelijk contract op te stellen met hun schoonmaker. (foto van Filmis op Instagram)

Uit de oproeptekst van Wonda over steun aan huishoudelijk werkers zonder papieren: “Kijk je uit naar je vakantie? Je vakantiegeld? Huishoudelijk werkers ook! Huishoudelijk werkers in Nederland worden vaak onderbetaald, worden buitengesloten van reguliere arbeidsbescherming, en hun arbeidsrechten worden te vaak niet nagekomen door werkgevers. Huishoudelijk werk verdient waardering en respect. Dat vind jij toch ook?

Daarom roepen we jou op om, als onderdeel van de Nederlandse samenleving, bij te dragen aan het noodfonds voor (ongedocumenteerde) huishoudelijk werkers. Betaal jij iemand om je huis schoon te maken? Vergeet niet afspraken te maken met je huishoudelijk werker over doorbetaalde vakantie en 8 procent vakantiegeld. Dit is wettelijk verplicht, ongeacht juridische status en/of het ondertekenen van een schriftelijk contract.

Op 26 juni hebben domestic workers huis-aan-huis brieven bezorgd om werkgevers aan te zetten om een schriftelijk contract op te stellen met hun schoonmaker. (foto van Filmis op Instagram)

Wat is het probleem? Onder de huidige wetgeving hebben huishoudelijk werkers weinig tot geen sociale zekerheid: geen WW, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen verzekering voor langdurige ziekte en geen aanvullend pensioen. De gevolgen zijn schrijnend, al helemaal voor de vele ongedocumenteerde huishoudelijk werkers. Het Nederlands beleid laat deze groep vallen. En de huishoudelijk werkers in Nederland betalen de prijs. En dat terwijl huishoudelijk werkers essentieel werk verrichten om de Nederlandse maatschappij draaiende te houden. Eén miljoen Nederlandse huishoudens besteden huishoudelijk werk uit aan huishoudelijk werkers. Misschien ook wel de jouwe. Maar de meeste werkgevers houden zich niet aan de wettelijke verplichtingen en betalen minder dan het minimumloon. Dat kan en moet anders.

​Daarnaast wordt huishoudelijk werk onderbetaald en ondergewaardeerd door de huidige wetgeving. Door de Regeling dienstverlening aan huis genieten huishoudelijk werkers niet dezelfde sociale zekerheid als mensen werkzaam in andere sectoren. Deze wetgeving is in strijd met de internationale conventie ILO 189, die een internationale standaard voor de arbeidsnormen voor huishoudelijk werk zet.

Meeting bij de VU op Internationale Domestic Workers Dag 16 juni. (foto: Jack Cervantes op Instagram.)

De waardering van huishoudelijk werk is onderdeel van de strijd voor gendergelijkheid. Meer vrouwen aan het werk wordt gezien als essentieel onderdeel van vrouwenemancipatie in Nederland. Nu meer vrouwen buiten de deur werken, wordt huishoudelijk werk vaak uitbesteed. Veel huishoudens zijn dus afhankelijk van huishoudelijke werkers om hun huishouden te laten draaien. Wat gezien wordt als “vrouwenwerk” wordt nog steeds ondergewaardeerd: huishoudelijk werkers, vaak vrouwen, werken onder moeilijke en precaire omstandigheden. Vrouwenemancipatie moet dus óók goede arbeidsomstandigheden voor huishoudelijk werkers verzekeren.

Zolang er geen goed vangnet is voor deze groep, is een noodfonds noodzakelijk om hen bij te staan. Het fonds van Stichting Noodhulp voor Migrant Domestic Workers schiet te hulp bij ongedocumenteerde huishoudelijk werkers in nood, bijvoorbeeld als zij inkomsten mislopen.

Meeting bij de VU op Internationale Domestic Workers Dag 16 juni. (foto: Jack Cervantes op Instagram.)

Wat kan jij doen? Wij hebben allemaal baat bij het werk van huishoudelijk werkers. Een sociaal vangnet voor deze groep is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als samenleving! Dus doneer hier aan het noodfonds, houd je als werkgever aan je wettelijke verplichtingen, en spreek erover met je vrienden en kennissen. Huishoudelijk werk is werk, en het is tijd dat de Nederlandse maatschappij dat erkent.”

Wil je ongedocumenteerde huishoudelijk werkers financieel ondersteunen? Maak dan een bijdrage over aan Stichting Noodhulp voor Migrant Domestic Workers, IBAN-bankrekeningnummer: NL45 TRIO 0788 9509 59.

Harry Westerink

(De links in de tekst zijn toegevoegd door de webredactie van Doorbraak.)