Toeslagenschandaal: Caribische Nederlanders 32 keer vaker gedupeerd dan witte Nederlanders

Nieuwe gegevens over het Toeslagenschandaal laten zien dat 70 procent van de gedupeerden een migratieachtergrond heeft. Dat blijkt uit een analyse van het CBS, waarbij gekeken werd naar de achtergrond van 10.265 gezinnen waarvan is vastgesteld dat zij gedupeerde zijn van het Toeslagenschandaal. Caribische Nederlanders en Surinaamse Nederlanders zijn relatief het zwaarst getroffen. Uit de nieuwe data blijkt dat Caribische Nederlanders, ten opzichte van Nederlandse Nederlanders, 32 keer vaker gedupeerde zijn van het Toeslagenschandaal dan Nederlandse Nederlanders. (…) Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete reageert: “Het is schokkend dat Nederlanders met een migratieachtergrond vaker gedupeerd werden door de overheid ten opzichte van Nederlandse Nederlanders. Deze oververtegenwoordiging is het gevolg van het gebruik van etnisch geladen risicoprofielen. Het is een schoolvoorbeeld van institutioneel racisme.” Daarnaast is Abdoelhafiezkhan onthutst over wat zij de extreme oververtegenwoordiging van Caribische en Surinaamse Nederlanders noemt: “Surinaamse en Caribische Nederlanders hebben geen dubbele nationaliteit. Mensen uit Caribisch Nederland (Bonaire, St Eustasius en Saba) hebben zelfs allemaal Nederlandse paspoorten. Hoe kunnen zij dan zo vaak gedupeerd zijn? Ons vermoeden is dat er geselecteerd is op geboorteplaatsen van mensen of hun ouders, door middel van handmatige zoekslagen, zoals in het verleden wel vaker heeft plaatsgevonden. De onderste steen is helaas nog steeds niet boven.” Tot slot is Controle Alt Delete benieuwd naar de analyse van het CBS. Abdoelhafiezkhan: “We vragen ons af in hoeverre de Nederlands-Nederlandse gedupeerden misschien toch ook een link hebben met mensen met een migratieachtergrond. Hoeveel van deze gedupeerden heeft een ex-partner met een migratieachtergrond, of had hun kind een gastouderbureau of BSO waar iemand met een migratieachtergrond de eigenaar was?”

Controle Alt Delete in 70 procent gedupeerden heeft een migratieachtergrond (Controlealtdelete.nl)