Dwangarbeid in Brugge

Brugge telt bijna 3.000 uitkeringsgerechtigde werklozen, van wie bijna de helft meer dan twee jaar werkloos is. Daarom pleit oppositiepartij N-VA ervoor om verplichte gemeenschapsdienst aan te bieden voor deze doelgroep. Schepen van Werk Pablo Annys (Vooruit) is alvast geen voorstander. “Ik denk niet dat dit de juiste manier is.” Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse regering de “verplichte gemeenschapsdienst” in. De Vlaamse regeringspartijen CD&V, Open Vld en N-VA willen zo langdurig werklozen die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken. Lokale besturen kunnen daarvoor een subsidie bij Vlaanderen aanvragen. “Brugge moet dat doen”, vindt N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem, die maandag een voorstel zal lanceren op de gemeenteraad. “Zo kunnen werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt.” “Werkgevers smeken om extra krachten, ook in Brugge. Dat gaat vaak om heel eenvoudige taken. Daarvoor kunnen deze langdurig werklozen ingeschakeld worden.” Die gemeenschapsdienst gaat dan van klusjes bij scholen zoals middagtoezicht tot werken voor de groendienst of in de openbare sector.

Bart Huysentruyt in Van middagtoezicht op school tot hulp voor groendienst: N-VA wil verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen in Brugge (Pzc.nl)