Dwangarbeid is een tool om baanlozen te disciplineren

Bijstandsgerechtigden moeten – als de gemeente daar om vraagt – een tegenprestatie verrichten voor hun uitkering. Volgens de rijksoverheid gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Ook in Stichtse Vecht wordt van een deel van de bijstandsgerechtigden een tegenprestatie verwacht. De organisatie Doorbraak bestempelt de aanpak van de gemeente echter als “dwangarbeid”. De website van de rijksoverheid over de tegenprestatie: “Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week gedurende een paar weken of maanden. Het mag geen werk zijn waar u normaal gesproken voor wordt betaald.” Puk Pent van de organisatie Doorbraak: “Dwangarbeid kan wat ons betreft zonder aanhalingstekens: bijstandsgerechtigden moeten op straffe van sancties zonder loon, zonder arbeidsrechten, zonder ‘werknemers’-rechten, productiewerk gaan doen. Deze vorm van dwangarbeid is een van de tools om baanloze mensen te disciplineren.” Onder bijstandsgerechtigden heerst angst om met hun verhaal naar buiten te treden op basis van mogelijke strafkorting. Puk Pent daarover: “Zoals de baanlozen in ons artikel op onze website al vertellen, zijn de meeste mensen in die situatie te bang om in verzet te komen tegen het bijstandsregime, tegen de dwangarbeid. Doen ze dat wel, dan wordt het stigma ‘niet willende luie bijstandstrekkers’ bevestigd.”

Robbert Oelp in Tegenprestatie of dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden in Stichtse Vecht?
(RtvStichtseVecht)