Dwangarbeid Nee stelt kritische vragen bij Amsterdamse raadsbespreking Participatiewet

Dries Bergmans spreekt in.
Dries Bergmans spreekt in.
Gisteren sprak een aantal leden van het actiecomité Dwangarbeid Nee in bij de vergadering van de Amsterdamse gemeenteraad over de nieuwe “Reïntegratieverordening Participatiewet”. Anders dan eerder in Leiden was er gekozen voor het stellen van prikkelende vragen. Doorbraak-activist Bob Wester stelde een vraag over de passage: “Inzet van de gemeente is dat werkzoekenden in dienst komen bij een marktpartij: een bedrijf of publieke organisatie of een uitzendbureau.” Wester: “Bent u van mening dat het realistisch is dat er binnen afzienbare tijd genoeg betaalde banen zijn voor het totaal aantal werkzoekenden in Amsterdam? In hoeverre wordt er bij het opstellen en uitvoeren van deze verordening rekening gehouden met de verhouding tussen het aantal beschikbare banen en het aantal werkzoekenden? Gaat het college DWI opdracht geven om in de uitvoering en communicatie richting onder meer bijstandsgerechtigden rekening te houden met deze verhouding? Zo ja, op welke wijze?” Doorbraker Dries Bergmans sprak namens de Bijstandsbond. Hij kaartte onder meer aan dat de “tekst niet helder en duidelijk genoeg is”, waardoor “veel mensen uit de doelgroep gedupeerd zullen worden. Dat is ook onze ervaring met de reïntegratieverordening zoals die nu geldt; cliënten zijn overgeleverd aan de willekeur van klantmanagers en ander DWI-personeel.” Ook zette hij vraagtekens bij de manier waarop de gemeente verdringing van betaalde arbeid zegt te willen tegengaan. In de verordening staat: “Het college kan dit doen door expliciet na te gaan dat het werk dat verricht gaat worden niet of slechts in beperkte mate productief is, of dat er geen recent ontslag heeft plaatsgevonden.” Bergmans reactie: “Wat is ‘productief werk’ en wie bepaalt dat?”

Eric Krebbers