Dwangarbeid vetpot voor Brabantse gemeenten in de Peelregio

De gemeenten in de Peelregio kunnen een financiële meevaller bijschrijven. De kas wordt gespekt met de winst die de Atlant Groep in 2014 heeft gemaakt. In totaal vloeit er 2,2 miljoen euro terug naar de gemeenten. Die zijn samen eigenaar van Atlant, een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt naar werk en andere mensen helpt om weer een baan te krijgen (reïntegratie). Sinds 1 januari werkt Atlant voor de uitvoering van de nieuwe Participatiewet al intensief samen met het Werkplein Helmond-Peel (voor alle uitkeringen) en het Werkgeversplein. Op 1 januari 2016 moet de fusie tot het regionaal “werkbedrijf” definitief zijn. Geldrop-Mierlo sluit zich waarschijnlijk ook nog aan. Via Atlant zijn in 2014 in totaal 1.918 mensen uit de regio begeleid naar (een vorm van) werk. Ze werden geplaatst bij bedrijven die aan Atlant een vergoeding betalen voor de werkkrachten en de begeleiding. Via de gemeenten krijgt Atlant voor de geplaatste mensen (rijks)subsidie. Het leidde over 2014 tot een positief resultaat van 2,9 miljoen winst. Zes ton gaat in de reserves, de rest vloeit terug naar de gemeenten: Asten (132.000 euro), Deurne (293.000), Gemert-Bakel (305.000), Laarbeek (177.000), Someren (133.000) en Helmond (1,2 miljoen).

In Kas gemeenten Peel gespekt met winst Atlant Groep (Ed.nl)