Reactie Dwangarbeidnee op rapport Amsterdamse ombudsman

Wat zich bij de onderzoekingen en aanbevelingen van de Ombudsman een beetje wreekt, is dat de Ombudsman geen uitspraken doet over het beleid. In onze reactie stellen wij aan de orde, dat er juist een nauwe samenhang is tussen de financiële en beleidsmatige kaders die worden gesteld door de beleidsmakers enerzijds en de problemen met de behandeling van de individuele bijstandsgerechtigde op het gebied van bejegening, moeten voldoen aan absurde regels, die rigide worden toegepast met voorbijzien aan het individuele geval anderzijds. Met name de steeds ongelijker wordende machtsverhouding tussen de werkzoekende en de functionarissen van de gemeente is een bron van problemen. Rechten van klanten worden steeds verder afgebroken en de werkzoekende is overgeleverd aan de willekeur van de klantmanager. Het wordt dan ook hoog tijd de rechten van de werkzoekenden weer te versterken. Dat moet gebeuren door de volgende maatregelen: Een heldere klachtenprocedure door een onafhankelijke commissie of instantie. Stopzetten van het werken met behoud van uitkering dat tot machtsmisbruik leidt. Deelname aan de trajecten op basis van vrijwilligheid. Een duidelijk trajectplan. Betere onkostenvergoedingen voor de deelnemers aan de trajecten. In onze reactie worden vele recente voorbeelden aangehaald van misstanden. Daaruit blijkt dat mensen nog steeds tot twee jaar op nieuwe trajecten moeten zitten en dat het officieel beleid is dat dit gewoon doorgaat, ondanks toezeggingen van de wethouder dat trajecten maximaal een half jaar duren. Ook worden in de voorbeelden verschillende incidenten opgesomd. Zo blijken klantmanagers soms rapporten van deskundigen over klanten in negatieve zin bij te stellen, of laten ze zich tegenover een potentiële werkgever in negatieve zin over de werkzoekenden uit, omdat ze de klant in een bepaald traject willen hebben.

Actiecomité DwangarbeidNee in Reactie van het Actiecomité Dwangarbeidnee op het rapport van de gemeentelijke ombudsman over de re-integratie in de gemeente Amsterdam (pdf) (Bijstandsbond)

(Lees hier het rapport van de ombudsman)