18 mei, Amsterdam: veertigjarig jubileum van de Bijstandsbond

Logo van de Bijstandsbond.
Logo van de Bijstandsbond.

In mei 2016 bestaat de Bijstandsbond, een Amsterdamse belangenorganisatie voor bijstandsgerechtigden en anderen met een minimuminkomen, veertig jaar. Dat vormt de aanleiding voor een jubileumweek, met activiteiten als een tentoonstelling, een jubileumboek en een feest. De jubileumactiviteiten beginnen met een symposium op 18 mei.

Symposium
Woensdag 18 mei
Vanaf 10:30 uur
Nelson Mandela Centrum
Eerste Weteringplantsoen 2-c
Amsterdam

Uit de oproeptekst: “In mei 2016 is het veertig jaar geleden dat, op initiatief en in samenwerking met de toenmalige TV Ombudsman van de VARA, de Landelijke Bijstandsbond werd opgericht. Begonnen als zelforganisatie van bijstandsgerechtigden heeft de bond in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel activiteiten en acties georganiseerd, zelfstandig en in samenwerking met anderen: van acties tegen tandenborstelcontroles tot acties tegen dwangarbeid; deelname aan nationale en internationale bijeenkomsten tegen armoede; en die jaren hield de bond een spreekuur waardoor duizenden mensen met raad en daad terzijde zijn gestaan. De bond verdedigt, tegen de maatschappelijk trend in, nog steeds onvermoeibaar zowel individueel als collectief de belangen van mensen die rondkomen van een minimum of minder, waar andere instanties het laten afweten.”

Bij de opening van het symposium om 10:30 uur presenteert Anke van der Vliet, mede-oprichtster van de Bijstandsbond en er al veertig jaar aan verbonden, het jubileumboek. Daarna gaan diverse betrokkenen met elkaar in gesprek over de hoogte- en dieptepunten van veertig jaar belangenstrijd, wat we daarvan kunnen leren, wat er is bereikt en wat er beter zou kunnen. Aan deze forumdiscussie nemen deel: Bijstandsbond-kaderlid Jacques Peeters, Bijstandsbond-secretaris Anke van der Vliet, FNV Uitkeringsgerechtigden-kaderlid Bart Louwman, advocaat Marc van Hoof, en Daklozenvakbond-voorzitter Patrick Hartwig.

Het middagdeel van het symposium begint om 14:00 uur en gaat over de toekomst. Welke hoopvolle initiatieven zijn er, hoe moeten we het opkomen voor onze belangen verder zien te organiseren in het licht van de ervaringen uit het verleden? Aan deze forumdiscussie nemen deel: hoogleraar Gijsbert Vonk (onder voorbehoud), FNV Uitkeringsgerechtigden-bestuurder Maaike Zorgman, Bijstandsbond-kaderlid Henk Kroon, FNV-organizer Jaap de Bie, en Vrijwilligerscentrale Amsterdam-medewerker Linda Slagter.

Van 16 tot en met 22 mei kan in het Nelson Mandela Centrum overdag ook nog een tentoonstelling worden bekeken die een overzicht geeft van “veertig jaar strijd voor de belangen van mensen met een minimuminkomen in woord en beeld. Er zijn veertig overzichtsbladen samengesteld over de verschillende jaren. Van ieder jaar is er een overzichtsblad. Op de bladen zijn pamfletten, foto’s, stickers, affiches, logo’s en ander illustratiemateriaal aangebracht.” Bovendien wordt er in het Nelson Mandela Centrum op vrijdag 20 mei vanaf 18:00 uur een feest georganiseerd voor leden, sympathisanten en oud-medewerkers van de Bijstandsbond. Het feest heeft mede het karakter van een reünie.

Harry Westerink