Extinction Rebellion blokkeert hoofdingang vliegbasis

Op vrijdag 8 april vanaf 07:30 uur blokkeert Extinction Rebellion de hoofdingang van vliegbasis Leeuwarden. Dit doen wij onder de slogan “Geen bommen maar bomen!” We vragen zo aandacht voor de effecten van oefeningen als “Frisian Flag” op het klimaat en de natuur. Roze vredes-“soldaten” en rebellen zijn vastgeketend aan bomen en aan elkaar. Ook worden er speeches gehouden en houden mensen banners vast om de boodschap kracht bij te zetten.

Defensie is het meest vervuilende Nederlandse overheidsbedrijf. Legers wereldwijd zijn verantwoordelijk voor ruim 6 procent van de totale co2-uitstoot. Met deze blokkade willen we Defensie en de overheid duidelijk maken dat door de uitstoot, vervuiling en het lawaai van de vliegbasis – specifiek tijdens grote militaire oefeningen zoals “Frisian Flag” – de leefbaarheid voor mensen en dieren ernstig wordt aangetast.

Ook Defensie heeft een grote verantwoordelijkheid in het bestrijden van klimaatverandering.

Defensie zegt ernaar te streven om in 2030 de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met tenminste 20 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 2010, en in 2050 met tenminste 70 procent. Dit is niet in lijn met de landelijke klimaatdoelen en volstrekt onvoldoende om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen.

Krijgsmachten zijn direct verbonden met de wapenindustrie en daarmee met corruptie, onderdrukking en oorlog. Door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zijn krijgsmachten bovendien gebonden aan de fossiele industrie. Het “veiligstellen” van grondstoffen en fossiele brandstoffen om kapitalistische maatschappijen draaiende te houden, is een vorm van kolonialisme die samenlevingen en ecosystemen onderdrukt, uitbuit en vernietigt.

Oorlog en fossiele brandstoffen gaan hand in hand, zoals ook de oorlog in Oekraïne pijnlijk duidelijk maakt. Extinction Rebellion steunt de Oekraïense bevolking in haar verzet tegen Rusland. Tegelijkertijd zijn we kritisch op de onderliggende machten die juist oorlog en klimaatontwrichting in de hand werken.

Extinction Rebellion zal daarom in opstand blijven komen. We eisen van de overheid, Defensie en de fossiele industrie een snelle omslag naar een duurzaam (economisch) systeem en het halen van de klimaatdoelen.

Met deze blokkade neemt Extinction Rebellion deel aan de acties die tijdens Frisian Flag in Leeuwarden onder de leus “Geen bommen maar bomen!” worden gecoördineerd door actiecollectief Vliegop!

Extinction Rebellion

(Deze verklaring verscheen eerder op de website van Vliegop!. De links zijn door de redactie toegevoegd.)

De actie is inmiddels op eigen initiatief van de actievoerders beëindigd. Hier een kort interview met een van de actievoerders na afloop.