Geertje Hulzebos: “Geef nooit je idealen op voor een zielig baantje bij de machthebber”

Ik ben niet democratisch verkozen. Je solliciteert, dan komt de sollicitatiecommissie en word je voorgedragen voor het bestuur. De algemene ledenvergadering van de LSVb is een federatie van lokale vakbonden, zoals bijvoorbeeld hier de ASVA. Die moeten het beleid goedkeuren dat het bestuur wil uitzetten, en besluiten ook over het bestuur zelf. Je kunt als gewone student geen lid worden van de LSVb, alleen van de lokale vakbond. Daarbij komt dat de beurzen van de LSVb-bestuurders worden betaald door het ministerie van Onderwijs (OCW). Op die manier kun je eigenlijk niet onafhankelijk opereren en heeft OCW de mogelijkheid zijn stempel te drukken op de vakbond (…) Als je kijkt naar hoe onwijs hoog de studiedruk is, dan is dat op zichzelf ook een manier om protest en kritisch denken de kop in te drukken. Dit is bijvoorbeeld ook iets waar Erich Fromm over schrijft wanneer hij het heeft over de manier waarop kennis door de strot wordt geduwd en er geen moment meer is om kritisch hierover na te denken. Er is geen ruimte voor reflectie. Misschien ook wel omdat men hier juist geen belang bij heeft, zelfs niet op de universiteit? Dit zorgt ervoor dat mensen die bestuursfuncties op zich nemen, dit vooral doen voor hun cv. Juist omdat de druk zo hoog is. Het is een manier om je als student te onderscheiden. Tijdens allerlei introductiecolleges werd mij verteld dat ik hoge cijfers moest halen, je moet “excellent” zijn, je moet buitenlandervaring opdoen en een goed cv hebben. Want anders kom je nergens. Dan hoor je bij het ‘gepeupel’. Als die nadruk op een carrière zo groot is, dan resulteert dat er ook in dat je mensen op bestuursfuncties hebt die denken: “God, mijn carrière, protest? Nee, dat hoort hier niet bij, want dan verbrand ik al mijn bruggen achter mij en maak ik relaties kapot.” (…) Waarschijnlijk zeggen ze dat ze oproepen om de straat op te gaan, maar in werkelijkheid doen ze helemaal nooit wat. Toen studenten een paar weken geleden de straat op gingen met de actie “Studenten zijn geen melkkoeien” was de LSVb hier met twee mensen bij. Waar staan ze? Voor de NOS-camera’s hun verhaal te doen! Dat is wat ze doen als ze bij een protest zijn (…) Geef nooit je idealen op voor een zielig baantje bij de machthebber. Eigenbelang maakt vaak meer kapot dan je lief is, het belang van het collectief mag niet uit het oog worden verloren.

Geertje Hulzebos in Geef nooit je idealen op voor een zielig baantje bij de machthebber (Socialisme.nu)