Geheime beslissing: Zwarte Piet-racisme aan de Zaan

Afgelopen vrijdag 1 juni werd bekend dat de nationale intocht van Sinterklaas op 17 november in Zaanstad wordt gehouden. Daartoe was daags ervoor, op 31 mei, in een geheime vergadering besloten door de gemeenteraad. Enige daadwerkelijke indicatie dat de gemeente ermee bezig was dit evenement naar de stad te halen, was er niet. Wel deed op 23 maart een columniste, Merel Kan, op de lokale website De Orkaan een oproep aan de burgemeester daartoe, en voegde daaraan toe: “De ZP-discussie voeren we hier niet. Reacties in die richting donder er ik vanaf nu af.” Ik plaatste een reactie die kort samengevat inhield dat Zwarte Piet racisme is en die kwam er inderdaad niet door. Voorstanders konden rustig hun gang gaan, maar daarna werd het stil. Nu dus een geheime vergadering en een geheime beslissing. Dat is de werkelijke stand van zaken van de discussie in Zaanstad over Zwarte Piet. De toon is gezet. Tegen de gemeenteraadsbeslissing stemden de PVV, uit vrees voor niet-zwarte Zwarte Pieten, en DENK, die als enige partij een duidelijk standpunt tegen Zwarte Piet vertegenwoordigt: “De kwetsende karikatuur Zwarte Piet moet uit het Zaanse straatbeeld. Sinterklaas is een feest voor alle inwoners van Zaanstad. (…) De burgemeester heeft geen toezegging kunnen doen om een feest te realiseren zonder Zwarte Pieten.” Behalve de gemeenteraadsleden in een geheime vergadering, een censurerende columniste en het lokale Sinterklaascomité heeft niemand op deze beslissing invloed kunnen uitoefenen. En dat noemt zich dan democratisch. Als je nu vindt dat je zo democratisch bent, zou je toch op zijn minst in alle openbaarheid de discussie moeten voeren en transparant zijn. Maar nee, de kiezers die nog in maart naar de stembus gingen, hebben deze beslissing achteraf in de media moeten vernemen, daags na de geheime vergadering.

Joke Kaviaar in Geheime beslissing: Zwarte Piet racisme aan de Zaan (Jokekaviaar.nl)