Generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers

Het 30juni/1juli comité Nederland heeft gisteravond bij monde van haar voorzitter – Roy Ristie – tijdens de nationale ceremonie van besef opgeroepen tot het verlenen van een generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers in Nederland. Volgens de statistieken bevinden bijkans 9.000 personen van Surinaamse afkomst zich in Nederland zonder een vereiste verblijfstatus. De redenen daarvan zijn verschillend van aard. Zo zijn er personen die het slachtoffer zijn geworden van een verstoring in de relatie, kinderen die uit zo’n verstoorde relatie zijn geboren in Suriname of in Nederland, personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet meer vallen onder voogdijschap. Deze groep kan, doordat ze geen verblijfsstatus hebben, niet verder studeren. Ook personen die als gevolg van familie-omstandigheden en voor medische redenen in Nederland waren en van wie de vakantiestatus is verlopen. In de groep zijn er ook mensen die hun werkvergunning zijn kwijtgeraakt als gevolg van bedrijfssaneringen en/of bedrijfssluiting. Ristie: “We mogen niet langer wegkijken. Een generaal pardon is hier op haar plaats. Jammer dat een eerder verzoek hiertoe aan het Nederlands koninklijk paar nog onbeantwoord is gebleven. Dat doet geen recht aan de familiaire en historische verbondenheid tussen Nederland en Suriname en tussen de gemeenschappen in Nederland onderling.” Het comité riep de verantwoordelijke gezagsdragers op om er nu eens serieus werk van te maken om deze gênante vertoning aan te pakken. “Dat getuigt van besef! En niet het financieren van feestjes die morgen toch niet leiden tot oplossingen van maatschappelijke vraagstukken waaronder vele (ex)koninkrijkgenoten dagelijks te lijden hebben. Nee, we mogen er niet langer op toezien dat deze mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven. Dat past niet bij een beschaafde familie”, zo werd betoogd.

In Generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers (Waterkant)