Niet-participatieverklaring

In Neederland mag iedereen die hier wit geboren is denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat: u als Neederlander uw eigen mening mag uiten, ook indien deze haatdragend is. U als Neederlander een eigen geloof of leefstijl mag hebben, waaraan vluchtelingen en migranten zich dienen aan te passen. U als Neederlander vrij bent om wel of niet te geloven zonder dat dit tot de consequentie kan leiden dat u dient “op te pleuren”. U als Neederlander recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht) waaronder het recht om uw keuzen en zelfstandigheid op te leggen aan nieuwkomers en hen hun eigen keuzen en zelfstandigheid af te nemen. Hieraan zitten geen grenzen. Wat u doet of zegt mag in strijd zijn met de wet en wordt vrijwel nooit bestraft. U mag dus met opzet vluchtelingen, migranten, zwarte mensen en mensen met kleur beledigen, discrimineren en aanzetten tot haat en geweld tegen hen. Het verdient aanbeveling dit massaal te doen of daartoe een politieke partij op te richten. In Neederland worden alle burgers met een paspoort gelijk behandeld, behalve als ze een niet-witte huidskleur hebben. Officieel hebben alle burgers dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet-gelovigen etc. Evenwel wordt institutioneel racisme door de wet bevorderd, in stand gehouden en ten uitvoer gelegd. De politie heeft de bevoegdheid om mensen op grond van een door hen te bepalen niet-Neederlands uiterlijk staande te houden, aan te houden, met geweld te bejegenen, op te sluiten en/of standrechtelijk te executeren indien daaraan naar hun inzicht niet voldoende wordt meegewerkt.

Joke Kaviaar in Niet-participatieverklaring (Konfrontatie)