Handel in dwangarbeiders aan het licht gekomen in Deventer

Deventer wil opheldering van Werkmakelaar-Oost. Het productiebedrijf zou werknemers met een bijstandsuitkering tegen de afspraken in uitlenen aan andere bedrijven om daar zelf geld aan te verdienen. Bij wijze van proef werden bijstandsgerechtigden geplaatst bij Werkmakelaar-Oost om te werken in de productiehallen van het bedrijf. Verloopt de proefplaatsing van maximaal drie maanden goed, dat kan dit omgezet worden naar een contract. De werknemer krijgt tijdens de proefperiode een uitkering. Uit onderzoek van De Stentor, dat honderden pagina’s aan dagstaten, facturen en werkurenbriefjes in handen heeft, zou blijken dat het bedrijf de bijstandsontvangers heeft uitgeleend aan andere bedrijven, om daar zelf geld aan te verdienen. Het in Deventer gevestigde productiebedrijf zou zo duizenden euro’s hebben verdiend. Het college van burgemeester en wethouders benadrukt in een raadsmededeling dat de werkmakelaar niet mag verdienen aan de bijstandsontvangers tijdens hun proefplaatsing. De gemeente heeft daar in 2017 zelfs heldere afspraken met Werkmakelaar-Oost over gemaakt, staat in de verklaring. Een van de eigenaren van Werkmakelaar-Oost zegt tegen de krant niets te weten van de werkwijze en zegt onderzoek te doen naar waar dit “mis is gegaan”.

In Deventer wil opheldering van werkmakelaar die “verdiende aan bijstandsontvangers” (Rtvoost)

Het bedrijf krijgt inkomsten uit opdrachten en subsidie van de gemeente voor iedere werknemer die vanuit de bijstand wordt aangenomen. De VVD en Deventer Sociaal vragen zich af waarom het bedrijf tot 9.000 euro subsidie krijgt per medewerker. Voor de periode van 2016 tot 2018 is afgesproken dat er 150 mensen vanuit de bijstand worden aangenomen. Daarmee is een subsidie van maximaal 1.350.000 euro gemoeid. De gemeenteraadsfracties spraken half maart de angst uit dat de afspraken tussen Werkmakelaar-Oost en de gemeente Deventer lijken op een schijnconstructie. Volgens de partijen worden mensen die soms jarenlang niet hebben gewerkt niet of niet goed begeleid en blijkt niet uit cijfers dat mensen “duurzaam uitstromen uit hun uitkeringssituatie.”

In FIOD doet inval in pand arbeidsbemiddelaar Werkmakelaar-Oost in Deventer (Rtvoost)