Het opgeblazen verhaal van de VVD

Mijnheer Van Kempen krijgt bericht dat hij in aanmerking komt voor AOW met partnertoeslag voor zijn vrouw. Hij begrijpt eigenlijk niet dat hij daar recht op heeft, want zijn vrouw heeft zelf inkomen: een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar in het bericht van de Sociale Verzekeringsbank staat dat hij de inkomsten van zijn partner niet hoeft op te geven. Ruim een halfjaar later krijgt hij weer bericht: hij zou hebben nagelaten te vermelden dat zijn vrouw inkomsten had en heeft daarom onterecht toeslag ontvangen. Die moet hij tot zijn grote schrik binnen twee weken terugbetalen, dubbel, als boete. In totaal 6.600 euro. Meneer en mevrouw Van Kempen hebben er slapeloze nachten van en zijn bang elke keer als er een nieuwe brief over de AOW komt (…) Meneer Verheijen is lid van de Tweede Kamer voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Die partij is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de strenge fraude-aanpak in Nederland. Eerder was hij gedeputeerde in Limburg. Hij ontving daarvoor 7.900 euro per maand. In die hoedanigheid declareerde hij in 2011 en 2012 voor duizenden euro’s ten onrechte, ontdekte NRC Handelsblad. Privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijke VVD-bestuur bracht hij in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening bij de provincie. Daaronder een diner met goede bekenden waarbij wijn van 127 euro per fles werd gedronken. In een reactie zegt meneer Verheijen dat dit geen grote misstanden zijn en dat hij nu eenmaal niet feilloos is. Hij zal onterechte declaraties terugbetalen maar vindt het verhaal opgeblazen.

Kustaw Bessems in Het opgeblazen verhaal van de VVD (BNR)