Historicus Karwan Fatah-Black: stop met het bagatelliseren van het slavernijverleden

Ook de vergelijking met fabrieksarbeiders of arme sloebers in plaggenhutten is een beetje problematisch. Want ja, mensen leefden vroeger veel korter. Levens waren zwaarder. Er was meer onderdrukking. Maar het is toch moeilijk vol te houden dat een arme fabrieksarbeider op dezelfde manier en in dezelfde mate onderdrukt werd als iemand die het persoonlijk eigendom is van een ander, wiens kinderen per definitie ook het eigendom zijn, en die op geen enkele manier los kunnen komen van die eigenaar. Die zelfs gebrandmerkt zijn met de initialen van de eigenaar. Dat is een niveau van onderdrukking en ontmenselijking die je in veel andere situaties van uitbuiting en dwangarbeid niet tegenkomt. Er is echt iets unieks gaande geweest in de Atlantische wereld, waar Nederland deel van was. Een andere dooddoener om het er niet over te hebben is: “Ja, dat was allemaal zo in de Atlantische wereld, dat was uniek en op enorme schaal, maar Nederland was klein en was maar voor vijf procent deel van die geschiedenis. Vijf procent van de mensen die de Atlantische Oceaan werden overgevoerd gingen aan boord van Nederlandse schepen. Dus Nederland was klein en onbeduidend.” Dat gegoochel met cijfers zouden we voor andere historische misdaden nooit doen. Niemand gaat uitrekenen welk aandeel Nederland had in de Holocaust. Dat doen we niet. Dat slaat nergens op. Het is onfris. Maar er is nog iets anders met die vijf procent. Want op het moment dat Nederland in de 18e eeuw teruggevallen is als economische macht, is Nederland geen grote speler. De Britten en de Fransen zijn veel belangrijker. Maar in de 17e eeuw, in het staartje van de Gouden Eeuw van de jaren 1650 tot jaren 1670, als Nederland een grote wereldmacht is, dan is Nederland de allergrootste verscheper van mensen over de Atlantische Oceaan.

Karwan Fatah-Black in Stop met het bagatelliseren van het slavernijverleden (Brainwash.nl)