Hoe apartheid is verdwenen (1)

De beeldvorming is bijna dat Mandela zo’n beetje alles deed: het ANC tot leven brengen in de jaren vijftig (zonder kameraden?), demonstraties houden (zonder verdere deelnemers?), ondergronds ging (in zijn eentje?), een gewapende tak van het ANC op zetten (zonder medestrijders?), opgepakt, gearresteerd, en veroordeeld werd en langdurig in de gevangenis moest zitten (als enige?). Toen werd hij vrijgelaten (niemand anders?) en bracht hij onderhandelingen met het apartheidsbewind tot resultaat (alweer: helemaal op eigen houtje?). Nee, zo staat het er niet letterlijk. Maar het hele beeld is wel dat van één enkele held die, met de Speer van de Natie in zijn hand, de draak van de apartheid verslagen heeft. De Volkskrant noemt het ANC doodleuk “de partij die Mandela oprichtte”. Niet echt. Het ANC werd in 1912 opgericht, Mandela werd in 1918 pas geboren en sloot zich in 1943-44 bij die toen al tientallen jaren oude organisatie aan. Niks oprichter dus. Maar de vergissing is illustratief voor de mate waarin Mandela’s rol wordt uitvergroot ten koste van context, en met veronachtzaming van al die anderen die streden tegen apartheid.

Peter Storm in Hoe apartheid is verdwenen (1) (Ravotr)