Hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning straks strafbaar?

Volgens de richtlijn, die straks – mogelijk in iets aangepaste vorm – wet zal worden in alle EU-landen, wordt hulp bij “illegale binnenkomst, doorreis of verblijf als sprake is van financieel gewin of risico’s voor betrokkenen” straks strafbaar. Ook als sprake is van “instigatie” (aansporing) van “illegale binnenkomst, doorreis of verblijf”. De tekst van de wet is nu zodanig geformuleerd dat het ook mogelijk is hulpverleners zonder winstoogmerk of kwade bedoelingen ermee te vervolgen. De staatssecretaris liet in maart weten dat het niet de bedoeling van onze (demissionaire) regering is om hulp die mensen uit humanitair oogpunt geven strafbaar te stellen, maar dit wil hij niet expliciet in de wet vastleggen. Het staat wel in de bijbehorende tekst van de richtlijn (preambule, inleidende tekst waarin doel of onderliggende gedachten en omstandigheden veelal beschreven staan). Lees hier een brief van de staatssecretaris waarin hij hierop ingaat. Enkele partijen vroegen hem tevergeefs om bij de Europese Commissie te pleiten voor aanpassing van de richtlijn op dit punt.

Stil in Hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning straks strafbaar? (Stil-utrecht.nl)