Interview met Ioana Tudor over politieke kunst (Figurant.tv)

Geëngageerde kunst, ook theater, speelde altijd een grote rol in bewegingen die sociale verandering nastreefden, maar lijkt in Nederland nauwelijks meer te bestaan of anders wel “vercommercialiseerd” of van de politieke angel ontdaan te zijn. Ioana Tudor bouwde in Leiden met eigen handen, samen met anderen, een theater waar ze politiek theater maken. Waarom doet ze dit? En wat is volgens haar de waarde of noodzaak van politieke kunst in deze tijd? Tudor is behalve initiatiefnemer en artistiek leider van Theater en Productiehuis De Generator ook activist bij Doorbraak.