Joke Kaviaar: De bijvangst van Fred Teeven

Teeven.
Teeven.

Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaan mensen het vanzelf geloven. Fred Teeven is daar goed in. “Nu en nooit illegalenjacht”, zegt hij deze week. Als het niet zo triest was, zou ik er om kunnen lachen, zo bespottelijk en doorzichtig is deze leugen.

Het gaat hier om de vangstquota voor illegalen, die al jaren gebruikelijk zijn. De Tweede Kamer heeft dat nu weggestemd. In één ding heeft Teeven wèl gelijk: dat verandert niets. De politie doet dat namelijk toch wel, jagen op illegalen, of er nu een beloning op staat of niet, en bovendien werden die quota niet gehaald. Wel of geen vangstquota is louter symboolpolitiek bedreven door de PvdA van Diederik Samsom om de achterban koest te houden nu ‘illegaliteit’ strafbaar wordt gesteld en het niet gelukt is om de criteria voor het buitenschuldcriterium te versoepelen. Van wel of geen quota ligt Teeven niet wakker, zolang de deportatiemachine maar doordendert en de stelselmatige intimidatie, mishandeling en marteling in de gezinslocaties, vrijheidbeperkende locaties en de gevangenissen maar doorgang kan vinden, en dat doet het.

De politie doet het toch wel, jagen op illegalen. In 2011 werd een proef gedaan met het op straat afnemen van vingerafdrukken door smerissen met smartphones: “De vingerafdrukken worden afgenomen als er gerede verdenking bestaat dat iemand zich illegaal in Nederland ophoudt, en diegene niet beschikt over een legitimatiebewijs”, zei Justitie destijds. De proef is daarna als geslaagd beschouwd en is inmiddels een extra middel dat de smeris tot zijn beschikking heeft bij het racistische etnisch profileren dat ze doen bij verkeerscontroles, preventief fouilleeracties en ID-controles, zoals juist deze week werd bevestigd door Amnesty International en de Nationale Ombudsman.

Het racisme is verankerd in de hoofden en de onderbuiken van alle lagen van de Neederlandse bevolking, van de agent op straat tot in de top van de Haagse politiek. Het is zo diep geworteld dat mensen het niet eens door hebben. Dat dit een feit is, blijkt uit de discussie rond fabelfiguur Zwarte Piet, de racistische slavenkarikatuur, de blackface van het Neederlandse volksfeest Sinterklaas. Nog niet eerder was het racisme zo salonfähig als nu, zo vanzelfsprekend. Critici worden openlijk geïntimeerd en bedreigd. Men gaat zelfs zo ver te stellen dat het racisme de schuld is van de critici: hadden ze maar geen kritiek moeten hebben, kijk nou eens wat je doet! Chantage is het, en ook dat is institutioneel.

Het is institutioneel door middel van beleid dat migranten bestempelt als profiteurs, crimineel, als overlastgevend. Het is institutioneel in de beslissingen van de IND, de handelswijze van de Dienst Terreur en Verrek, de cellen van de politiebureaus en de grensgevangenissen waar mensen bij de lichtste verdenking van verzet of mogelijke suïcide in kale isoleercellen worden opgesloten, elke nacht om het uur worden gewekt met gebonk en licht, en worden gedreven tot zelfmoord. Dat dit niets anders is als moord door psychische foltering staat als een paal boven water. Maar…. “de politie voert, nu en in de toekomst, geen ‘jacht’ op illegale vreemdelingen”. Dat is een hele geruststelling, Fred Teeven!

Laten we nog even kijken naar wat Teeven verder schrijft. “De inzet van het vreemdelingentoezicht is primair gericht op criminele vreemdelingen, op toelatingsgerichte fraude en op overlastgevende vreemdelingen alsmede op vreemdelingen die zich aan een lichtere toezichtsmaatregel hebben onttrokken. In de resultaatafspraak met politie is dit aldus uitgangspunt.” Als dat geen etnisch profileren, haatzaaien, hetze en blatant racisme is, dan breekt me de klomp! Deze ‘resultaatafspraak’, in combinatie met de vingerafdrukkencontroles op straat die per definitie gericht zijn op het vinden van ‘illegalen’, en het racisme van de smerissen betekent gewoon: ga je gang maar. Plak er maar een etiket op en doe je ding: crimineel, fraude, overlast, onttrekken. Er valt altijd wel iets te verzinnen als de huidskleur niet voldoende is. Want: hoe moet de politie al deze stereotypen uit elkaar houden, als ze al jarenlang kunnen volstaan met kijken naar de huidskleur?

Geef de smeris de middelen en de smoesjes en ze zullen het doen: jagen op ‘illegalen’, op ‘allochtonen’, op ‘vreemdelingen’. Ze zullen daarbij mensen denigreren, beledigen en aframmelen. Jaag de mensen die nergens meer heen kunnen maar op, verklaar hun bestaan maar illegaal en strafbaar. Deel ze maar uit, de toegangsverboden, de inreisverboden, de boetes voor slapen op straat zonder iets te vreten. Nee, je mág hier niet doodgaan, doe dat maar in Afghanistan! Ja Teeven, ga zo door, doe het maar, creëer maar die onderklasse van niet bestaande mensen, en de ‘overlast’ komt vanzelf. Spoedig komt Fred de vluchtelingenjager Teeven toch weer cellen tekort en kan de nieuw te bouwen gevangenis in Zaandam alsnog worden gebruikt voor ‘vreemdelingendetentie’, zoals de directeur van de DJI er onlangs per ongeluk uitflapte.

Maar… “de politie voert, nu en in de toekomst, geen ‘jacht’ op illegale vreemdelingen”. Natuurlijk, Fred Teeven, dat is alleen maar bijvangst. We kunnen gerust zijn, de politie zoekt alleen maar ‘illegalen’ als ze in de weg lopen, als ze zichtbaar zijn, als ze ergens uitgebuit aan het werk zijn, als ze geprobeerd hebben om onder het Dublin-akkoord uit te komen door onder een andere naam asiel aan te vragen of hun paspoort hebben weggegooid. De politie zoekt alleen maar ‘illegalen’ die iets onwettigs gedaan hebben zoals aantoonbaar aanwezig zijn. Misschien hebben ze zelfs wel iemand op straat om geld gevraagd om een nachtje in de daklozenopvang te kunnen slapen. Ja, we kunnen gerust zijn. Racisme bestaat alleen maar omdat we er iets van zeggen en anders niet, en migranten worden op humane wijze opgespoord, opgesloten en gedeporteerd. Niets aan het handje.

Etnisch profileren.
Etnisch profileren.

Teeven is een racist pur sang en een levensgevaarlijk figuur, zoals alle blanke mannen met kale koppen, met name als ze een maatpak en een stropdas dragen, let maar eens op. Vooral in Den Haag komt het veel voor, want politici hebben graag een kale kop. Dat straalt gezag uit, zo heet het. Het zijn van die lui van wie nooit een ID-bewijs wordt gevraagd, aan wie niemand ooit vraagt waar ze vandaan komen en hoe ze aan hun geld zijn gekomen.

Ik heb intussen mijn klompen vast uitgetrokken (die zijn dus niet gebroken zoals ik hierboven schreef), om ze naar die kale kop van Fred Teeven te gooien. In de Arabische wereld is het tonen van schoenzolen en het gooien met schoenen een belediging, zoals hier de middelvinger opsteken dat is. Ik vind dat wel een mooie traditie. Die belediging mag wat mij betreft, mede namens al onze Iraakse, Iraanse, Afghaanse, Somalische en vele andere ‘illegale’ vrienden en vriendinnen, hard aankomen bij de institutionele en bij wet gelegitimeerde racisten (ook
als ze niet kaal zijn)!

Joke Kaviaar