Stop met sollicitatieplicht, er zijn toch geen banen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in september 685.000 werklozen. Dat cijfer houdt echter geen rekening met verborgen werkloosheid. Denk maar eens aan de 1.117.000 zelfstandigen waarvan er velen een verontrustend tekort aan opdrachten hebben. Of aan deeltijdwerkers die maar wat graag voltijds willen. Het CBS laat ook de mensen buiten beschouwing die noodgedwongen met vervroegd pensioen moesten. Of denk aan de 817.000 mensen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid: in betere tijden zouden velen daarvan met de nodige hulp wel kunnen werken. Wie het officiële werkloosheidscijfer van 685.000 hanteert, stelt de situatie dus veel te rooskleurig voor. Dat is niet zonder consequenties. In de industrie van de arbeidsbemiddeling wordt namelijk alles op alles gezet om mensen uit de uitkering te krijgen. In de praktijk komt dat neer op ‘uit de uitkering te pesten’. Uitkeringsgerechtigden worden door uitkeringsinstanties vernederd, tot ‘losers’ gemaakt en achtervolgd met zinloze sollicitatie-eisen voor een arbeidsmarkt die geen werk te bieden heeft.

Ab Gietelink in Stop met sollicitatieplicht, er zijn toch geen banen (NRC)